IT Sikkerhet
Jeg vil vite mer

IT sikkerhet

Er du klar over at styremedlemmer og daglig leder står personlig ansvarlig for bedriftens IT-sikkerhet og digitale verdier?
Om et hackerangrep gjør stor skade, og har vært mulig på grunn av manglende kontroll med IT-sikkerheten, kan de holdes økonomisk ansvarlig. En forsikring kan redusere denne risikoen for styrets medlemmer og daglig leder. Har dere en slik forsikring, og oppfyller dere kravene den stiller til forebyggende tiltak?

Visste du at:

I tillegg til at dataangrep kan bli svært kostbart eller føre til store tap i inntekt, kan det også føre til at virksomheten ikke lenger overholder GDPR og personvernlovgivningen. Sikkerhetsbrudd kan føre til tapt tillit hos dine kunder og samarbeidspartnere. Dette kan i verste fall føre til kundefrafall og tapt posisjon i markedet.

Dette viser hvorfor vi mener at fokus på IT-sikkerhet er viktig for alle bedrifter. Vi kan hjelpe dere med en gjennomgang for å få forståelse av dagens situasjon, i tillegg kan vi hjelpe dere med å anbefale tiltak, bistå med intern opplæring, samt å lage deres egen sikkerhetspolicy.

Image
Image

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo