Bærekraft i Adwice

Adwice har sterk tilstedeværelse i Lofoten og Vesterålen hvor natur og mennesker lever i en skjør balanse. Å bevare naturen og dens mangfold er helt essensielt, og som bedriftenes nærmeste rådgivere i regionen vil vi her spille en sentral rolle. Adwice står klare for å hjelpe aktører i næringslivet med alt fra klima- og bærekraftsrapportering, datainnhenting og å lage konkrete handlingerplaner for å redusere miljøpåvirkningen

Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre all vår virksomhet. Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav konsernet stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter.

Bærekraftsrapport for 2022

Adwice har lansert sin første bærekraftsrapport for 2022. Vi har benyttet Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) Level 1 som rapporteringsstandard. I tråd med NSRS Level 1 fokuserer vi hovedsakelig på klimarelatertete tema i årets rapport. Dette er vårt første rapporteringsår, og vi vil øke ambisjonsnivået vårt gradvis til å inkludere flere faktorer i årene som kommer. 


Våre tjenesteområder

 • Bærekraftsrapportering
 • Klimarapportering (Scope 1,2 og 3)
 • Datainnhenting og strukturering av datagrunnlaget
 • Kartlegging av FNs bærekraftsmål 
 • Vesentlighetsanalyse
 • Interessentanalyser- og dialog
 • Kartlegge klimarisiko- og muligheter
 • Oppfølging, måling, tiltak
 • Åpenhetsloven
 • EU taksonomi
 • ... og mer!
Bærekraft
Image

Bærekraft- en enkel guide for bedrifter

Er dere ny til bærekraftsarbeidet og usikre på hvor dere kan skal starte? Her finner du en enkel guide for små- og mellomstore bedrifter uten egen bærekraftsavdeling. Eller for deg som er nyansatt bærekraftsansvarlig og trenger litt veiledning på hvor du skal starte. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som trådte i kraft 1. juli 2022, med redegjørelsesplikt for aktomhetsvurderingen 30. juni 2023. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Her finner du mer informasjon om loven, og hvordan Adwice jobber med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Johanne Regine Gustavsen

Rådgiver Bærekraft | +47 41 68 49 68 | johanne.gustavsen@adwice.no
image

Spørsmål om bærekraft?

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo