Automatisering
Jeg vil vite mer

Automatisering

Hvorfor kan man ikke bare trykke på en knapp??

Jo, i noen tilfeller kan man det. Våre rådgivere kan bistå i finne løsninger eller prosesser som gjør at du oppnår mer automatisering. Det kan være med utgangpunkt i en konkret utfordring eller manuell prosess, eller en generell kartlegging av forbedringspotensialet for automatisering i din bedrift.

Eksempel på hva Adwice kan hjelpe deg med:

  • Automatisering av avstemming
  • Automatisering av flyten av innkommende faktura
  • Integrasjoner mellom systemer
  • Rapportering
  • Bruker du mye tid på å lage manuelle rapporter? Det kan vi automatisere.
  • Kartlegge prosesser og systemlandskap, og implementering av forbedring av rutiner og systemer
Image
Image
image

PER-CHRISTIAN LISTAU JOHANSEN

LEDER TEKNOLOGI +47 48149411 | pcj@adwice.no