Et overordnet mål for de som driver egen virksomhet er skape lønnsom drift og gode arbeidsplasser. For å lykkes med dette er det viktig at du og dine ansatte benytter tiden på det dere er best på - er det regnskap? Rot i regnskapet kan fort koste deg dyrt både når det gjelder feil i rapportering eller hvis noen må rydde opp i ettertid. Tenk over om det er riktig bruk av ressurser. 

I Adwice skreddersyr vi tjenestene våre til dine behov. Noen velger å overlate alt som har med regnskap til oss, mens andre velger å gjøre noe selv. Det viktigste er at du har full kontroll på økonomistyringen. Med kompetente og autoriserte regnskapsrådgivere i ryggen sover du godt om natta. Vi benytter det skybaserte regnskapssystemet Poweroffoce GO. Dette gjør at du kan holde till hvor som helst i Norge eller utlandet, og ha full kontroll på regnskapet ditt.


 

Hva kan Adwice hjelpe deg med?

 • Løpende regnskapsføring
 • Budsjettering
 • Lett tilgjengelige og fortåelige regnskapsrapporter
 • Fakturering og betalingsoppfølgning
 • Rapporter og statistiker til det offentlige
 • Årsregnskap
 • Skattemeldinger
 • Privat selvangivelser
 • Økonomirådgivning
 • GOD NATTESØVN 
fas fa-quote-left

Adwice har hjulpet oss med å sette opp et regnskap som gjør at vi får den informasjonen vi trenger. Etter hvert som vi har vokst, har regnskapet utviklet seg –  og gir mye mer informasjon enn i starten.

Kjersti Eline T. Busch - SALT

HVA ER MEST LØNNSOMT Å BRUKE TIDEN PÅ

De fleste som starter en bedrift brenner for jobben sin og har stor interesse av den. I dette bildet er status på virksomhet og regnskapsrapportering en viktig del av det. Men spørsmålet er om du synes jobben fra A til Å med et regnskap er så interessant. De fleste av oss synes det er tiltak å jobbe med ting vi ikke mestrer. Det betyr at det er risiko for at det blir utsatt, og når den først gjøres blir det fort at man bruker mye tid. Tenk gjennom om det vil det lønne seg for bedriften din å bruke tiden på denne type oppgaver?

Å kjøpe tjenester til regnskap og rapportering vil kunne gi deg merverdi. Dagens regnskapssystem er integrerte og gjør det uansett enkelt for deg å være oppdatert på tallene til enhver tid

FORSTÅR DU REGNSKAPET - DET ER ET OMFATTENDE REGELVERK

For å kunne forstå et regnskap må man sette seg inn i regnskapsprinsipper. Periodisering av inntekter og kostnader samt regelverk for verdsettelse av balanseposter kan gjøre det vanskelig å forstå. Og ikke minst at man må se balanse og resultat i sammenheng og forstå at feil verdsettelse av balanseposter vil gi feil resultat. I tillegg er det vesentlig å forstå forskjellen mot kontantstrøm da regnskapet ikke føres etter kontantprinsipp. Selv om myndighetene jobber med forenklinger har en del av endringene skapt mer forvirring og krever enda mer oppfølging av foretakene. Eksempler på det er:

 • Salg til ansatte for oppfølging av regelverket om personalrabatter

 • Naturalytelser fra arbeidsgivers forretningsforbindelser

 • Personallister i enkelte bransjer

Rapportering av a-melding og skattemelding for mva. er også sentralt i mange virksomheter. Det krever en nøyaktighet og overholdelse av frister som sikrer riktig rapportering og betaling. Noen kontroller bør gjøres slik at man kvalitetssikrer rapporteringen.

Det jobbes med å forenkle skattemeldingen for inntektsskatt, men det vil fortsatt være viktig at de som skal rapportere forstår hva som skjer og at grunnlag for skatteberegning blir riktig

 

OPPGAVER SOM MÅ GJØRES

Eksempler på mer konkrete oppgaver som må gjøres i forbindelse med et regnskap er følgende. Tenk over om dette er greie oppgaver for deg å gjøre.

 • Avgjøre hvordan mva. skal behandles ved kjøp

 • Avgjøre om utgiftsgodtgjørelser er opplysningspliktige, trekkpliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige

 • Avgjøre om innkjøp skal kostnadsføres eller balanseføres

 • Avstemme balansekontoer og verdsette eiendeler i samsvar med lov og regnskapsstandarder

 • Kontroll med mellomværende med kunder og leverandører

 • Rapportere riktige regnskap til styret/eiere og ha kontroll med forsvarlig egenkapital og likviditet

 • Rapportere og betale til offentlige myndigheter

 • Utarbeide offisielt regnskap

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo