Adwice fungerer som din bedrifts lønns- og HR-avdeling, slik at du kan være sikker på at dine ansattes lønn blir tatt hånd om.

Våre dyktige ansatte har bred erfaring på gjeldende regelverk innenfor både land- og havbaserte næringer. Vi leverer enkle og oversiktlige rapporter og statistikker, både til offentlig og privat sektor.

Ønsker du selv å kjøre lønn? Uansett om du ønsker å gjøre det selv, eller om du vil at vi skal håndtere utbetaling av lønn og offentlig rapportering, så har vi gode løsninger for dette. 

Vi kan eksempelvis tilby:

 • Sertifiserte ansatte innen Lønn og HR-administrasjon
 • A-melding
 • Lønnshåndtering med rapportering til myndighetene
 • Lott eller part i fiske- og fangstnæringen
 • Håndtering av pensjon og forsikringsordninger
 • Reiseregninger og utlegg
 • Refusjoner fra NAV
 • Implementering av nytt lønnsystem
 • Opplæring av dine lønnsmedarbeidere
 • Rådgivning med rekruttering av nye medarbeidere
 • Rådgivning knyttet til oppstart og avslutning av arbeidsforhold
 • Rådgiving rundt utenlandske arbeidstakere
 • Rådgivning knyttet til permittering
 • Rådgivning knyttet til feriepenger
 • Rådgivning knyttet til naturalytelser
 • Rådgivning knyttet til forberedelse åroppgjør lønn
 • Rådgivning knyttet til sykemeldinger
 • Rådgivning med etablering av personalhåndbok og HMS -håndbok
 • Support på faglige spørsmål og funksjoner i lønnsystemet

Adwice presenterte en helhetlig løsning for hvordan de kunne løse et problem for oss – nemlig stor sårbarhet på lønnssiden.  

Geir Morten Rist - Kronsteingruppen

Sertifisert lønnsressurs

Med en lønnsressurs fra Adwice, får du tilgang til stor breddekompetanse innen lønn, hvorav flere av våre lønnsmedarbeidere er sertifiserte innen Lønn og HR-Administrasjon. Sertifiseringsprogrammet til Regnskap Norge hadde oppstart i 2019, og Adwice hadde flere medarbeidere med på det aller første kullet. Du kan lese mer om Sertifisering i Lønn og HR-Administrasjon hos Regnskap Norge ved å klikke her. 

Vi har kjennskap til flere ulike lønnsprogram, og alle lønnsmedarbeiderne hos oss god og bred erfaring på lønnskjøring og det som naturlig hører med. Alle har selvfølgelig i tillegg god regnskapskompetanse. 

Uansett om behovet til din bedrift er på kort eller lang sikt, som tilkallingshjelp - eller som en sparringspartner - finner vi en løsning sammen. Ta kontakt med oss på support@adwice.no eller telefon 96 00 82 00 - vi står klare til å hjelpe deg!

FLERE TJENESTER

RÅDGIVNING

Rådgivning

Våre konsulenter og rådgivere gjennomgår sammen med deg dine regnskap. Sammen kan vi skape bedre forståelse for den økonomiske utviklingen i din bedrift, samt finne de tiltakene som kan skape merverdi for deg. 

Image

Regnskap

Hos Adwice skreddersyr vi regnskapsleveransen til din bedrift. Du vil til enhver tid kunne hente ut oppdaterte rapporter, med et moderne grensesnitt. Disse kan gjøres tilgjengelig på ulike plattformer.

Image

Support

Over 800 kunder har allerede valgt Adwice som partner for PowerOffice Go.
Dette har gitt oss bred kunnskap om oppsett og bruk av PowerOffice Go, som vi også tilbyr som en support tjeneste.

Image

Teknologi

Den teknologiske utviklingen går raskt. Som kunde hos Adwice, kan du få gode råd om hvilke teknoligiske grep din bedrift bør ta for framtiden. Vi tilbyr også et bredt spekter av ulike funksjonsrike økonomiløsninger.

Image

faglig support

Ønsker du å gjøre det meste selv, men har av og til noen spørsmål som du trenger hjelp til? Det kan være for eksempel konteringsregler, håndtering av godtgjørelser eller moms. Hos Adwice kan du få hjelp til dette.

Ønsker du en enklere hverdag?

Adwice har implementert fremtidens regnskapssystem PowerOffice Go hos over 800 bedrifter Kom i gang i dag