Corporate

Kjøp og salg virksomheter

Kjøp og salg av virksomheter (M&A)

Vi bistår våre kunder med å identifisere de riktige kjøperne, til de riktige vilkårene og til riktig pris. Adwice Corporate gir rådgivning gjennom hele prosessen til transaksjonen er gjennomført.
verdsettelseoptimalisering

Verdioptimalisering og forberedelse

Forberedelse til salg av virksomhet burde etter vår mening starte 3-5 år før eventuelt planlagt transaksjon ettersom verdien til et selskap i stor grad bestemmes av de siste års finansielle resultater. Denne prosessens som vi kaller verdioptimalisering, vil dessuten bidra til økt lønnsomhet for selskapet uavhengig om salget gjennomføres eller ikke.
Verdsettelse

Verdsettelse av virksomhet

Ofte er de reelle verdiene til virksomheten ikke reflektert i balansen. Adwice Corporate utarbeider «stand alone» verdivurderinger som reflekterer selskapets virkelige verdi.
Finansiering

Finansiering

I Adwice Corporate jobber hjelper vi våre kunder med løsninger for å få tilgang på kapital - en vanlig utfordring for bedrifter. Vår investorbase som ser etter investeringer innen dette segmentet er også et alternativ for kapital.
risikostyring

Strategisk risikostyring

Når bedrifter priser større tilbud til sine kunder er marginene ofte avhengige av flere underliggende faktorer, herunder logistiske usikkerheter, valuta- og metallfluktuasjoner med mer. Adwice Corporate hjelper våre kunder med omfattende risikovurderinger slik at risiko i forbindelse med prisingen reduseres og at kalkulerte marginer dermed blir mer treffsikre.

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo