Sparte kroner, økt fleksibilitet og mindre sårbar

Georg A. Ellingsen AS på Sortland sparer årlig et par hundre tusen kroner etter overgangen til PowerOffice GO fra Adwice. Den største verdien er likevel fleksibiliteten som ligger i løsningen, mener daglig leder Geir Abel Ellingsen.

Tilfeldighetene ville det slik at Geir Abel Ellingsen så behov for endringer på regnskapssiden i samme tidsrom som Adwice etablerte seg i Vesterålen. Årsaken til de smått påbegynte sonderingene idet Adwice meldte seg til tjeneste, var todelt.

– Vi hadde en ansatt som skulle trappe ned og gå av med pensjon, og et gammelt, tungrodd og sårbart system som lå på en gammel server. Vi følte at det gamle systemet var mest egnet for store virksomheter, mens våre virksomheter er små. Men framfor alt ønsket vi oss et mer moderne, papirløst regnskapssystem. Der oppfattet vi Adwice som lengst framme. Vi snakker om perfekt timing, sier Geir Abel og viser til Adwice sin etablering i Vesterålen i 2016.

– Familieselskapet Georg A Ellingsen AS er involvert i både eiendom, leilighetsprosjekter, restauranter og butikkdrift. Det tradisjonsrike kjøpesenteret Skibsgården på Sortland eies av Ellingsen-familiens selskap. Grunnen som handelsbyen er bygd på, var en del av Ellingsens gamle gårdsbruk. To gamle brygger, beliggende mellom Skibsgården og det nye hotellet som er under bygging, regnes som Sortlands eldste bygg, og er i Georg A Ellingsen AS sitt eie. Selskapet er også medeier i Berg-Hansen Nord-Norge AS.

 

– Engasjementet innenfor reise strekker seg over 100 år tilbake i tid. Gjennom skipsekspedisjonen skrev de ut hurtigrutebilletter. Så ble det buss- og fergebilletter, togbilletter og etter hvert flybilletter. Vi kan trygt si at reisebyrå-virksomheten sprang ut av skipsekspedisjonen på Sortland, forteller 7. generasjon Ellingsen. 

Georg A Ellingsen AS er mora for til sammen rundt 20 selskaper i konsernet. Utenom reisebyrået, sysselsetter Ellingsen-selskapene 70-80 personer. Fem personer jobber i administrasjonen – inkludert de som jobber med regnskap.


– Vi har egen regnskapsavdeling. Adwice leverer den tekniske løsningen, support og løpende rådgivning – samt årsoppgjør og rapporteringer til det offentlige. Skulle det oppstå behov, kan Adwice enkelt gå inn og utføre oppgaver som vi i dag løser internt. Alt ligger i skyen, og Adwice er godt kjent med våre virksomheter. De kan enkelt «steppe opp» og levere mer over kortere og lengre tidsrom. Det er en stor trygghet i hverdagen, sier Geir Abel Ellingsen.

Adwice Vesterålen har samtlige kunder «i skyen» ved hjelp av PowerOffice GO. Robin Næss i Adwice forteller at Georg A Ellingsen var en av de første Adwice-kundene i Vesterålen som tok i bruk PowerOffice GO. Implementeringen gikk smertefritt, uten store opplæringsseanser.

– PowerOffice GO er ekstremt lett å komme i gang med, det trengs ikke timevis med opplæring. Vår erfaring er at den enkleste måten å komme i gang med PowerOffice, er å begynne å jobbe med det, sier Geir Abel Ellingsen.

Vi hjelper deg gjerne

Som en del av implementeringen, har Adwice sørget for at flere tidligere manuelle prosesser, er blitt automatisert.

Takket være den skybaserte løsningen, opplevde Geir Abel Ellingsen at han kunne beholde en dyktig ansatt som flyttet til en annen kant av landet.

– Vi hadde en ansatt som flyttet herfra, men som beholdt den delen av jobben som går på regnskap. Den gjør hun i dag fra sitt nye hjemsted. Det er også en del av fleksibiliteten i løsningen. Vi beholdt en dyktig ansatt som vi ikke ville miste, avslutter Geir Abel Ellingsen. 

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo