Regnskapstjenester/ rapportering

Vi hos Adwice kan ta oss av ditt regnskap. Du vil til enhver tid kunne hente ut oppdaterte rapporter, med et moderne grensesnitt som er tilgjengelig på ulike plattformer. Jobben kan utføres både hos oss og ved ditt kontor.

Vi kan eksempelvis tilby:

 • Regnskapsføring, rapportering og årsavslutning
 • Fakturering, purring og inkasso
 • Betaling av faktura
 • Lett tilgjengelige regnskap/ perioderapporter
 • Rapporter og statistikker til det offentlig

Regnskapstjenester Adwice

 
 

Regnskap loenn

Lønn

Adwice fungerer som din bedrifts lønningsavdeling, slik at du kan være sikker på at dine ansattes lønn blir tatt hånd om. Våre dyktige ansatte har bred erfaring på gjeldede regelverk innenfor både land- og havbaserte næringer. Vi leverer enkle og oversiktlige rapporter og statistikker, både til offentlig og privat sektor.

Vi kan eksempelvis tilby:

 • Lønnshåndtering med rapportering til myndighetene
 • Lott eller part i fiske- og fangstnæringen
 • A-melding
 • Enkle og oversiktlige rapporter og statistikker
 • Håndtering av pensjon og forsikringsordninger
 • Reiseregninger og utlegg
 • Sykepengehåntering mot NAV
 
 

Årsoppgjør

Adwice kontrollerer, avstemmer og utarbeider årsoppgjør og ligningspapirer for alle selskapsformer. Vi sender en komplett og oversiktlig avstemming og dokumentasjon av regnskapet til nødvendige offentlige instanser.

 I forbindelse med årsoppgjøret kan vi tilby:

 • Produksjon og innsending av offentlig regnskap til Brønnøysundregistrene
 • Produksjon og innsending av ligningspapirer til skatteetaten
 • Private selvangivelser

Regnskap aarsoppgjoer

 
 • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
  Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
 • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
  Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
 • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
  Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
 • 1