Som leder i en bedrift vet vi at det er nyttig å ha en ekstern samtalepartner som kan bidra i prosessene med å vurdere den løpende driften og skape trygghet for dine beslutninger.

Vi kan vurdere dine resultater og sammenligne med konkurrentenes, blant annet gjennom nøkkeltallanalyser og komme med råd som kan bidra til god og lønnsom drift på kort og lang sikt. Vi hjelper deg å løfte blikket, slik at du får oversikt over nye muligheter, potensielle kostnadskutt og andre endringer som kan gi din virksomhet en sunnere drift. Våre rådgivere har kompetanse og bransjeinnsikt til å gå gjennom ditt foretaks økonomi, og foreslå konkrete og gjennomførbare tiltak. Noen eksempler på rådgivningstjenester.

 

Regnskapsnær rådgivning

Våre konsulenter og rådgivere kan sammen med deg gjennomgå dine regnskaper for å skape bedre forståelse for den økonomiske utviklingen i din bedrift. Dette vil gi deg et godt grunnlag for å beslutte konkrete tiltak mht omsetningsutvikling, kostnadskutt og generell lønnsomhetsutvikling.

Blant annet innebærer dette:

 • Nøkkeltallsanalyse
 • Resultatanalyse
 • Kostnadsanalyse
 • Avgiftsberegning

Regnskapsnær rådgivning, Adwice

 
 

Økonomisk rådgivning

Økonomisk Rådgivning

I tillegg til den regnskapsnære rådgivningen kan vi i Adwice tilby et bredere spekter av økonomisk rådgivning til bedriftsmarkedet. Rammevilkårene er stadig i forandring, og nye regler er ikke alltid like lette å forstå. Vi er à jour med gjeldene lover og regler, slik at vi kan yte full service til våre kunder.

Sammen med vår brede erfaring har vi god innsikt i, og forståelse for, hvordan kundene våre skal optimalisere sin virksomhet, og øke lønnsomheten. Lurer deres bedrift på om det er lurt å eie eller leie? Starte ny avdeling, eller etablere et datterselskap? Det er mange slike spørsmål virksomheter må ta stilling til. Ved å benytte oss som Økonomisk rådgiver får du en diskusjonspartner som hjelper deg med de riktige avgjørelsene for dagens og fremtidens situasjon og drift.

Våre tjenester innen økonomisk rådgivning omfatter blant annet:

 • Drifts- og likviditetsbudsjett
 • Resultat og lønnsomhetsvurdering
 • Regnskap og finansieringsanalyse
 • Skatteplanlegging
 • Fusjon og fisjon
 • Generasjonsskifte
 
 

Bedriftsetablering

Å starte sin egen bedrift er både spennende og givende, men det er også mange ting som bør være på plass før man starter opp. Noe av det viktigste er å først å fremst ha en god forretningside og at man har den finansielle planen på plass. Adwice hjelper deg videre gjennom selve etableringen. Dette innebærer blant annet valg av selskapsform, veiledning om økonomi og lover og regler du må kjenne til.

Selve oppstarten av nye bedrifter går gjennom flere forskjellige kritiske faser og vi tror at noe av det viktigste en nystartet bedrift kan ha er en samtalepartner som kan følge deg opp og gi gode råd og fortelle deg om utviklingen i selskapet.

Konkret innebærer dette:

 • Registrering i offentlige registre
 • Budsjettering
 • Kontakt med bank / finansieringskilder
 • Administrative rutiner
 • Regnskapsrapportering
 • Avgiftsrapportering
 • Valg av IT-løsninger
 • Valg av leverandører
 • Lønnstjenester
 • Årsregnskap og selvangivelser.

Rådgivning bedriftsetablering, Adwice

 
 

Raadgivning styrearbeide

Strategi- og styrearbeid

Våre Seniorrådgivere har lang erfaring fra styrearbeid i mange ulike bransjer og virksomheter Sentralt i strategi- og styrearbeid er verdiskapning for eierne og vi kan blant annet bistå med følgende type tjenester:

 • Organisering av styrearbeid
 • Styredeltakelse
 • Tilrettelegging av strategiarbeid
 • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av strategiske planer
 • Bistand i forbindelse med forankring av strategi i organisasjonen
 • Bistand i forbindelse med annen forretningsutvikling
 • Styresekretær
 

I leveranser av våre tjenester innenfor strategi- og styrearbeid vil vi trekke på all kompetanse som finnes i Adwice og våre samarbeidspartnere.

 
 

Teamutvikling

Hva kjennetegner et godt team? Spørsmålet bør ikke gis et enkelt svar, fordi ethvert team preges av organisasjonen, oppgavene, kulturen, lederne som deltar i teamet, og medarbeiderne.

Et hver team har ofte utbytte av å trene på det de ønsker å få til, som team eller gruppe.

 • At teamet har en omforent ramme og struktur
 • At teamet evner å jobbe integrert
 • At teamet har god kommunikasjons- og diskusjonskultur
 • At det er god stemning og trygghet i teamet
 • At teamleders rolle er tydelig, og teammedlemmenes roller avklarte

I Adwice har vi rådgivere som er autoriserte på bruk av teamutviklingsverktøyet TMP – Team Management Profile. TMP er et verktøy til team- og individutvikling som også er effektiv i rekruttering, konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og karriereutvikling. TMP er sterkt forankret i arbeidssituasjonen og settes i system gjennom et modellbegrep som gjør verktøyet enkelt å forstå og å arbeide videre med.

Rådgivning, teamutvikling, Adwice

 
 

Radgivning kommunikasjon, Adwice

Kommunikasjon

Vi har over flere år benyttet verktøyet Kommunikasjonsprofilering (KomPro) i arbeidet med personalgrupper som ønsker å bli bedre på kommunikasjon seg i mellom. KomPro er en ren kommunikasjonsprofilering, der du får et spørreskjema om din kommunikasjonsform. Ut fra spørreskjemaet vil du få din egen kommunikasjonsprofil. Den forteller om ditt ståsted i kommunikasjon og hvordan du kan lese, forstå og tilpasse deg andre sin måte å kommunisere på.

Verktøyet er enkelt, og gir rom for ny forståelse og respekt for hverandres behov i en hektisk hverdag. Den største effekten ved bruken av dette verktøyet er at den enkelte blir mer bevisst sine egne behov og utfordringer i kommunikasjon, samt at den gir en god innsikt i kommunikasjonsformen til medarbeidere og kunder. I denne forbindelse kan vi også tilby bedriftsinterne kurs.

 
 • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
  Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
 • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
  Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
 • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
  Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
 • 1