Oppnå bedre resultater med bærekraft

- Fokus på bærekraft skal vises på bunnlinja

Jevnlig rapportering av bærekraft gjør bedriften din mer attraktiv på arbeidsmarkedet, mer lønnsom og bedre forberedt på kommende miljøkrav fra staten og finansmarkedet.

– I Adwice mener vi at bærekraft gir næringskraft, sier seniorrådgiver Ingrid Husevåg.

En tydelig satsing på bærekraft er nemlig ikke bare dugnadsjobb mot det grønne skiftet. Jevnlig rapportering av tall som dokumenterer bærekraftig drift vil kunne styrke og utvikle bedriften på mange områder. 

– Fremover vil tilgangen på kompetent arbeidskraft påvirkes mye av hvordan bedriftene posisjonerer seg i forhold til det grønne skiftet. For unge og lovende i dagens arbeidsmarked er dette en stadig viktigere faktor. Bedrifter som allerede nå konsentrerer seg om bærekraft og legger strategier for fremtiden er også mer attraktive for viktige samarbeidspartnere, investorer, spennende kunder og talentfulle arbeidstakere, sier Husevåg.

Fra fotavtrykk til forbedring

Et sterkt fokus på bærekraft er vel og bra, men for bedrifter er det enda viktigere med rapportering og dokumentasjon. Ikke bare for å konkretisere arbeid og tiltak, men også for å tallfeste forbedring og utvikling over tid.

– Bedriftene må kunne presentere informasjon om miljø og sosiale forhold på linje med presentasjon av økonomisk utvikling. Bærekraftsrapportering er en viktig metode for å måle bedriftens fotavtrykk, samtidig som den også konkretiserer fokusområder og prioriteringer som ikke synliggjøres i en vanlig årsrapport.

Nye krav på trappene

Store og børsnoterte selskaper er i dag rettslig forpliktet til å rapportere på bærekraft. Det forventes at også små og mellomstore bedrifter vil kunne regne med strengere krav fra både myndigheter, finansinstitusjoner og kunder.

– Utfordringen har vært at standardene for bærekraftsrapportering har vært for komplekse og tilpasset de aller største. Derfor er vi stolte av å ha en helt ny løsning klar for små- og mellomstore bedrifter. 

Skreddersydd for små og mellomstore bedrifter

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) er en nylig lansert nordisk standard for bærekraftsrapportering, spesielt utviklet for SMB markedet.

– Adwice bruker NSRS som grunnmur. Det er en lett tilgjengelig standard der du enkelt kan sammenligne tall og måle konkrete resultater. Kort fortalt gjør vi det enklere for små og mellomstore bedrifter å levere på bærekraft, sier Husevåg.

– Og det mener vi et stort skritt i riktig retning. Små og mellomstore bedrifter utgjør tross alt over 90 prosent av næringslivet i Norge.

Husevåg poengterer at bærekraftsrapportene fra NSRS-standarden bidrar til å gi et mer nyansert bilde av bedriften enn den tradisjonelle regnskapsrapporten.

– Bærekraftsrapporten er å regne som et verdipapir. Den forteller mye om bedriftens strategi og målsetning og gjør deg mer attraktiv for arbeidstakere. Og den viser at bedriften er rigget for fremtiden og ønsker de beste folkene med på laget. 

Noen av fordelene med å dokumentere bedriftens bærekraft

  • Tallfester utvikling og forbedring over tid
  • Ruster bedriften mot kommende myndighetskrav
  • Gjør bedriften mer attraktiv i framtidens arbeidsmarked
  • Kvalitetsstempel for samarbeidspartnere, kunder og investorer.
  • Synliggjør potensiell risiko og nye muligheter
  • Bidrar til det grønne skiftet
  • Skaper stolthet internt

Positivt for omdømmet

Bærekraft handler også om fokus på likestilling, lavt sykefravær, godt arbeidsmiljø, levende lokalsamfunn og verdiskapning.

– Vi bygger et næringsliv for fremtiden ved å utvikle bedriften slik at vi sikrer vekst, lønnsomhet og trivsel på jobb, samtidig som vi tilpasser oss risikoer og passer på at miljøet ikke påvirkes negativt, sier Husevåg.

 

– Samtidig er vi helt i startfasen av bærekraftsrapportering. Bedriftene som setter i gang tidlig vises veldig godt og bygger et positivt omdømme. Satsing på bærekraft er fint budskap å formidle, som vil ha direkte og indirekte positive effekter på driften, sier leder for finans i Adwice, Gisle Jenssen Malnes.

Ta eierskap til prosessen

Hvilke elementer som skal inngå i bærekraftsrapporten vil variere mye mellom ulike bransjer. Adwice oppfordrer små og mellomstore bedrifter til å ta eierskap til prosessen allerede nå, før myndighetene banker på døra.

– Dette handler ikke om å oppfylle andres kriterier. Det skal være enkelt å komme i gang, så kan rapporten utvides over tid. Det viktigste er å se mulighetene i egen drift og skape en meningsfull prosess. Adwice har standarden og kompetansen som gir bedriftene mulighet til å hente ut sin første bærekraftsrapport.

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo