Fra partner i Oslo til rådgiver på Leknes

1. november starter Gry Langhelle som rådgiver og teamleder ved Adwice-kontoret på Leknes. Med seg i bagasjen har hun lang erfaring fra regnskapsbransjen i Oslo, ikke minst fra tiden som partner i Procurator. 

Les mer..

«Tellbakestrømmar» til Adwice Vesterålen

Etter fire år på Østlandet, er Marianne Hansen (48) på plass som den fjerde i Adwice-teamet i Vesterålen. – En skikkelig «tellbakestrømmar», sier daglig leder Arnfinn Glad. 

Les mer..

Leder for Fag og Kvalitet er nå på plass.

Hilde Taraldsen er ansatt som Leder for Fag og Kvalitet i Adwice, og vil starte i jobben 1. oktober. Dette er en meget sentral stilling i Adwice-konsernet og vi er svært glade for å få Hilde med på laget, sier adm.dir i Adwice, Johan-Thomas Hegdahl. 

Les mer..

50 kunder på 12 uker – må ha flere ansatte

STILLINGENE ER BESATT.

Internt i selskapet omtales Adwice-etableringen i Vesterålen som en braksuksess. Etter 12 uker og 50 (!) nye kunder, gjør avdelingen på Sortland seg klar til å rekruttere flere ansatte. 

Les mer..

Åpen dag hos Adwice Vesterålen

Adwice er nå etablert på Sortland i Vesterålen, og i den forbindelse er alle hjertelig velkommen til åpen dag hos oss i Kjøpmannsgata 6, 7. april kl. 10.00-14.00.

Les mer..

Arnfinn Glad blir daglig leder i Adwice Vesterålen

Tidligere i høst gjorde vi det kjent at Adwice ville etablere seg i Vesterålen med mål om å være operativ i løpet av første kvartal 2016. Etter en lengre rekrutteringsprosess er vi nå svært fornøyd med at Arnfinn Glad fra Sortland har takket ja til jobben som daglig leder. 

Les mer..

Vinnere gir aldri opp

Regjeringen har lansert en gründerplan og Innovasjon Norge omorganiseres for å kunne bistå etablerere bedre og mer effektivt. Men hvor er det egentlig skoen trykker for at ivrige gründere skal lykkes. Videre vet vi at det er avgjørende at eksisterende virksomheter er forberedt på å møte fremtiden og er omstillingsdyktige for at vi fortsatt skal klare å generere verdier, samt opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Hvilke egenskaper skal til for å lykkes med omstilling og nyskapning?

Les mer..

Utbytteskatt på lån til aksjonærer

Hvis forslag til statsbudsjett for 2016 vedtas i stortinget i begynnelsen av desember slik det foreligger, innføres det fra og med 7. oktober 2015, at lån fra selskap til en personlig aksjonær skal skattlegges. Dette vil også gjelde allerede eksisterende lån som etter 7. oktober utvides eller forlenges. Slike lån vil bli beskattet på samme måte som utbytte/uttak på aksjonærens hånd, samme år som låneopptaket skjer.

Les mer..

Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

Statsbudsjettet fremlegges 7. oktober og mye av spenningen knytter seg til hvorvidt deler av Scheel-utvalgets forslag blir fremmet som lovforslag. Blir det reduksjoner i selskapsskattesatsen, og blir det skjerpet eierbeskatning?

Les mer..

Kurs i regnskapsførerjus og MVA

Adwice arrangerer kurs i Svolvær 1. og 2. desember med to svært dyktige kursholdere: Cecilie Dyrnes og Harald F. Strandenæs

Les mer..

Adwice vil etablere seg i Vesterålen

Adwice er en betydelig aktør innen regnskap og rådgivning i Lofoten med 51 rådgivere og konsulenter og en omsetning på ca 40 millioner kroner. Pr i dag har vi kontorsteder i Svolvær, på Leknes, Ramberg og Sørvågen. Vi har nå besluttet også å etablere oss i Vesterålen. Vi ser på hele Vesterålen som et interessant marked, men etablerer oss først på Sortland. Så vil vi fortløpende vurdere etablering på flere steder i Vesterålen sier adm dir i Adwice – Johan-Thomas Hegdahl.

Les mer..

Kundene er meget tilfreds med regnskapsførerne

EPSI Norge har nylig publisert resultater fra en ny studie av revisjons- og regnskapsbyråene i Norge. Resultatene viser at begge bransjene har både godt tilfredse og lojale kunder.

Les mer..

Leder: Et næringsliv i endring

Både innen offentlig og privat sektor er det for tiden stort fokus på endringene vi står ovenfor i tiden som kommer. Makrofaktorer som utvikling i oljeprisen, teknologisk utvikling, fallet i kronekursen og strukturelle endringer i næringslivet påvirker de fleste bransjer. Vi vet endringene kommer, men hvordan forholder vi oss til dette?

Les mer..

Tips for en god sykefraværssamtale

Tidlig oppfølging av sykmeldte er lovpålagt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har mye å vinne på at dette gjennomføres ordentlig.

Les mer..

Spenstig næringslivssatsing i Lofoten

Økonor-kontorene i Lofoten blir Adwice.

Økonor Vest-Lofoten, Økonor Svolvær og konsulentselskapet Azzist slår seg nå sammen og etablerer Adwice. Vi har hatt fantastiske år i Økonor / Accountor kjeden, men nå har vi valgt en ny strategi for fremtiden. Fokus på lokal verdiskapning, utvikling av kompetansearbeidsplasser i Lofoten, implementering av nye teknologiske løsninger og fri tilgang til et nasjonalt marked gjorde valget enkelt.

Les mer..

A-ordningen: Grensen for innrapporteringsplikt

Innrapporteringsplikt i a-ordningen inntrer når lønn og/eller utgiftsgodtgjørelse for en person overstiger kr 1 000 per år. I denne artikkelen finner du en redegjørelse for hvordan du forholder deg til grensen.

Les mer..

Månedslønnen økte med 3,2 prosent i 2014

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 42 300 kroner per 3. kvartal 2014.

Les mer..

Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringspartiene kom til enighet med KrF og Venstre om endringer i arbeidsmiljøloven.

Les mer..

Oppbevaringstiden endres fra 10 til 5 år

Endelig fem års oppbevaringstid for de fleste typer regnskapsdokumentasjon.

Les mer..

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1