Featured 

Delvis skattlegging av diett fra 2018

Delvis skattelegging av diett fra 2018 - Adwice

I 2018 blir 150 kroner av diettgodtgjørelse skattepliktig.

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra neste år blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Endringen innebærer at arbeidsgiver må splitte diettgodtgjørelsen i en skattepliktig og en ikke skattepliktig del. I 2016 ble det innført delvis skattlegging av kilometergodtgjørelse, og nå innføres altså det samme for diettgodtgjørelser. Detaljene er i skrivende stund ikke klarlagt. Disse blir først klare når Skattedirektoratet fremlegger forskuddssatsene for 2018.

Det blir ett unntak fra skatteplikten. Dette gjelder sjåfører som kjører langtransport i Norge og i utlandet.

Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke de som får refundert faktiske kostnader til kost på reiser i forbindelse med arbeidet. Den nye regelen kan gjøre det gunstig å gå over til å refundere faktiske kostnader i stedet for å gi diettgodtgjørelse.

Avtaler om skattefri godtgjørelse
I en del tilfeller er det avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at det gis skattefri diettgodtgjørelse på yrkesreiser. Dette er gjerne formulert slik at diett gis i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.

Etter dagens regler er det samsvar mellom de skattefrie diettsatsene og statens satser. Innføring av delvis skattepliktig godtgjørelse medfører imidlertid at de som har slike avtaler nå mister en del av diettgodtgjørelsen. Siden 150 kroner av diettsatsene nå blir skattepliktige, vil diettsatsene i disse tilfellene dermed reduseres med 150 kroner.

De som har slike avtaler bør vurdere å endre på disse, dersom det er meningen at de ansatte skal få diettgodtgjørelse tilsvarende statens satser.

Reiseregninger for reiser gjennomført i 2017
Diettgodtgjørelse er å anse som arbeidsinntekt og skattlegges etter kontantprinsippet. Det er gjeldende regler og satser på utbetalingstidspunktet som skal legges til grunn, og ikke det som gjelder på reisetidspunktet.

Det betyr at dersom reiseregninger for reiser gjennomført i år ikke leveres før neste år, så blir deler av godtgjørelsen skattepliktig.

For å unngå delvis beskatning av godtgjørelsen bør de som har foretatt reiser i år derfor sørge for å levere reiseregning og få utbetalt diettgodtgjørelsen før årsskiftet.
Skatteendringer for 2018
Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok ell...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1