Featured 

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

Årsberetning - Adwice

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning.

Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes regnskapspliktige som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår; 1) salgsinntekt på 70 millioner kroner, 2) balansesum på 35 millioner kroner og 3) gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk.

Det er også vedtatt forenklinger i selskapslovgivningen knyttet til åpnings- og mellombalanser ved stiftelse, fusjon, fisjon og omdanning.

Det forventes at disse forenklingene får virkning fra 1. januar 2018. Unntaket fra kravet om årsberetning vil i så fall gjelde for årsregnskapet for 2017.

For regnskapspliktige enkeltpersonforetak som defineres som små foretak, innføres mulighet til å utarbeide årsregnskap som bygger på skattemessig næringsoppgave. Den samme muligheten får ansvarlige selskaper med kun personlige deltakere, etter nærmere vilkår. Når dette trer i kraft er foreløpig usikkert.

Regnskapspliktige som er pålagt å utarbeide årsberetning og som jevnlig sysselsetter flere enn 50 ansatte, blir pålagt å redegjøre for status likestilling og likestillingstiltak. Her reverserer Stortinget en avgjørelse fra 2016.


Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok ell...
Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adre...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1