Featured 

Hele landet omfattes av digital sykemelding fra 15. januar

digital sykemelding - Adwice

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.

Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag.

En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland og fylkene i Nord-Norge.

Bare et fåtall medarbeidere skal ha tilgang.
Av hensyn til personvernet er det viktig at det er et begrenset antall personer som kan motta sykmeldinger. Den eller de som mottar varslene om sykmeldinger skal gi tilbakemelding til NAV om hvem som er personalleder til den sykmeldte. NAV vil så gi personallederen beskjed.

Lederne får tilgang til sykmeldingen på nav.no
De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no. Her finner de både sykmeldinger og sykepengesøknader.

Hvis sykmeldingen er innenfor arbeidsgiverperioden, går sykepengesøknaden til arbeidsgiveren. Er den utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV. Bedriften får kopi dersom den forskutterer sykepenger for den ansatte.

Les mer om digital sykmelding hos NAV: www.nav.no/digitalsykmelding


Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adre...
Sjekkliste for alle virksomheter

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1