Featured 

Sjekkliste for alle virksomheter

​Om rapporteringsfristene ikke overholdes vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter fra myndighetene. Adwice gir deg her en sjekkliste for hva du må huske på for å unngå dette.

Sjekkliste for alle virksomheter
 • Lønn for desember 2017 skal rapporteres gjennom a-meldingen den 5. januar 2018. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest.
 • Foreta kassaoppgjør per 31.12 og husk attestering av den som har gjort opp kassen.
 • Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning.
 • Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • Foreta varetelling per 31.12. med verdivurdering fordelt på kurante og ukurante varer.
 • Beholdningsvurdering for utført, ikke-fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2017, og som ikke faktureres før i 2018.
 • Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst om ennå, må dette ettersendes snarest.
 • Bilenes kilometerstand per 31.12 må opplyses, samt biltype, modell og registreringsnummer.
 • Lever alle årsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre.
 • Lever kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen.
 • Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler.
 • Utarbeid spesifikasjon over kjøp og salg av driftsmidler.
 • Også andre regnskapsbilag for 2017 leveres så snart som mulig til regnskapsfører.
 • Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen.
 • OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet.

For deg med enkeltpersonforetak
 • Send sammenstillingsoppgaver over eventuelle lønnsinntekter du har hatt ved siden av nærings-virksomheten.
 • Bruker du privatbilen i næringsvirksomheten, husk å ajourføre kjørebok eller oversend reise-regninger.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendler-utgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret).
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må opplyses.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført.
 • Eventuell fordeling av næringsinntekt med ektefelle må opplyses. 
For deg med aksjeselskap
 • Avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet må opplyses.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eier-sammensetning gjennom året.
 • Lag en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær. Her risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter regler for aksjonærlån.

Merk
 • Ny skatteforvaltningslov trådte i kraft fra 1.1.2017. Det innebærer blant annet at det legges større press på at alle rapporteringsplikter etterleves med korrekt innhold. Om rapporteringsfristene ikke overholdes vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter.
 • En forutsetning for at vi som regnskapsfører skal kunne innlevere rettidige opplysninger for deg som kunde, er at alle opplysninger også er overlevert etter de avtalte fristene i oppdragsavtalen. 

Hele landet omfattes av digital sykemelding fra 15...
Bringer kompetanse og erfaring hjem til Lofoten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

 • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
  Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
 • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
  Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
 • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
  Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
 • 1