Skatteetaten har innført tvangsmulkt ved for sen levering

Skatteetaten har innført tvangsmulkt ved for sen levering

Skatteetaten skrur bøtene i været for næringsdrivende som oversitter frister eller gjør feil. Bøtene ilegges uavhengig av størrelsen på beløp som skulle vært innrapportert. 

Sanksjonene fra skattemyndighetene blir tøffere. Tidligere var det primært sanksjoner mot unndragelser. Nå sanksjonerer man uavhengig av hva som er årsakene til at de næringsdrivende rapporterer for sent eller unnlater å rapportere.

Den nye skatteforvaltningsloven åpner opp for at Skatteetaten skal ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulktene, som erstatter de tidligere gjeldende forsinkelsesreglene, er betydelige i beløp og ilegges uavhengig av beløpet som skulle vært innrapportert. Dette til forskjell fra forsinkelsesavgiften, som var knyttet opp mot beløpet som var for sent innrapportert.

Vi ønsker å informerer våre kunder at det nye bøtesystemet kan bli svært tøft for de som ikke har gode rutiner for å rapportere og besvare henvendelser fra skatteetaten. Tidligere straffet man de som unndro skatter eller avgifter. Nå risikerer man å bøtelegge pliktoppfyllende skattytere, som bare er sent ute med å rapportere eller gi svar. Hvis du som næringsdrivende leverer skattemeldinger (selvangivelsen) for sent, påløper en tvangsmulkt med halvt rettsgebyr (524,50 kroner) pr. dag. Hvis du leverer andre tredjepartsopplysninger (f.eks aksjonærregisteroppgaven) enn a-meldinger for sent, påløper tvangsmulkt med et rettsgebyr (1.049 kroner) pr. dag. Tvangsmulkten kan for disse tilfellene maksimalt utgjøre femti rettsgebyr, noe som utgjør 52.450 kroner.

For bokføringspålegg som ikke etterleves er tvangsmulkten ett rettsgebyr per dag, men her er maksimalt beløp satt til hele en million kroner.

For a-meldinger er det et eget opplegg. Her beregnes tvangsmulkt til en tiendedel av rettsgebyret pr. dag, men den store endringen ligger i at det regnes tvangsmulkt pr. inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om. Her er samlet øvre beløp satt så høyt som tusen rettsgebyr, med andre ord i overkant av en million kroner.

Ekspertene mener at det mest problematiske med den nye gebyrordningen er at det kan bli vanskelig å få den ettergitt.

En liten trøst får være at gebyret må varsles før det ilegges. Av den grunn blir det svært viktig for næringsdrivende å oppgi korrekt kontaktinformasjon i Altinn og ajourførte opplysninger om sin virksomhet. I motsatt fall risikerer man at gebyrene løper uten at man er informert.

For at vi - Adwice - skal kunne hjelpe dere, er det spesielt viktig at bilagene samt annen informasjon blir gitt til oss i god tid, slik at alle frister kan overholdes.


Adwice trenger enda flere medarbeidere!
Fra partner i Oslo til rådgiver på Leknes

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

  • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
    Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
  • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
    Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
  • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
    Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
  • 1