Et kompetansehus

For næringslivet

Adwice ble etablert i 2015 og leverer tjenester innen regnskap, rådgivning, lønn/HR og teknologi. Vi er lokalisert i Svolvær , Leknes, Sørvågen, Sortland og Sandvika. Selskapet eies og drives av mennesker med lang erfaring og god kompetanse innen våre tjenesteområder. 

Teknologi og digitalisering av automatiske prosesser har gitt oss tid til å sette hovedfokus på kvalitet og kompetanse. Solid faglig bakgrunn og lang erfaring gjør at vi kan tilby tjenester av høy kvalitet.

Vi sørger for at regnskapsprosessene håndteres i henhold til lover og regler med kvalitetsarbeid i fokus. I samarbeid med kunden ønsker vi å etablere gode rutiner. Er opptatt av hvilke rutiner kunden har internt i bedriften, og vil kunne rettlede og hjelpe til å etablerere gode rutiner for samhandling mellom oss og kunden. I dette arbeidet er valg av økonomisystem, integrasjoner med fagsystemer og kassa / betalingsløsninger svært viktig. Vi er fleksible og jobber gjerne ute hos kunden om ønskelig.
Adwice tilknyttet Regnskap Norge, som bidrar til å kvalitetssikre vårt arbeid og holde oss oppdaterte i endringer av lovverk. Vi er også aktive i Regnskap Norge sitt kvalitetsarbeid for medlemmene.

Adwicemedarbeidere er kvalitetskontrollører for Regnskap Norge, medlemmer av Regnskap Norge sitt kvalitetskontrollutvalg og benyttes som kursholdere av bransjeforeningen.

Våre verdier

MODERNE

  • Vi er skybaserte og digitalt tilgjengelige
  • Vi er papirløse og brukervennlige
  • Vi har god dialog, er rådgivende og fremtidsorienterte

KOMPETENT

  • Vi har oppdatert kunnskap og er proaktive
  • Vi lytter og utfordrer
  • Vi jobber sammen og finner de beste løsningene

NÆR

  • Vi stoler på hverandre og deler felles verdier
  • Vi tar vare på hverandre og jobber mot felles mål
  • Vi har det moro og sammen skaper vi overskudd

Vår visjon

Nåtidens tall er fremtidens muligheter

Adwice Vest-Lofoten AS
avd. Sørvågen

Sørvågen 8392 Sørvågen
96 00 82 00 - vestlofoten@adwice.no
Org.nr.957862977

Adwice Sandvika AS

Sandviksveien 147, 1337 Sandvika
96 00 82 00 - sandvika@adwice.no
Org.nr.921136609

Adwice Vest-Lofoten AS
avd. Leknes

Storgata 123 - Postboks 283, 8376 Leknes
96 00 82 00 - vestlofoten@adwice.no
Org.nr.957862977

Adwice Svolvær

Fiskergata 5, Postboks 444, 8301 Svolvær
96 00 82 00 - svolvaer@adwice.no
Org.nr.922217890

Adwice AS

Fiskergata 5, Postboks 444, 8301 Svolvær
96 00 82 00 - johan.thomas.hegdahl@adwice.no
Org.nr.922217890

Adwice Vesterålen

Strandgata 31B, 8400 Sortland
96 00 82 00 - vesteralen@adwice.no
Org.nr.916635923