De ansatte har regnskap «on the go»

Bred oppslutning om Adwice sine teknologiske løsninger øker effektiviteten og gjør hverdagen enklere for den stadig voksende kompetansebedriften SALT i Svolvær. 

– Jeg er fornøyd med utviklingen, men tenker samtidig hele tiden på hva vi kan gjøre bedre i morgen. Både for min og bedriftens del har det vært en stor motivasjon å skape nye arbeidsplasser, spesielt for folk med høy utdanning i distriktet, sier Kjersti Eline T. Busch.

Desentralisert kompetanse betyr mye for den daglige lederen i SALT. I år er det ti år siden hun og Kriss Rokkan Iversen etablerte bedriften i Svolvær. Med ferske doktorgrader i torskeoppdrett og marin systemøkologi skjønte de raskt at de var overkvalifisert for alle ledige stillinger dersom de skulle følge drømmen og bosette seg i Lofoten.

Resultatet ble at de skapte sin egen arbeidsplass basert på forskningsformidling og rådgivning. I dag teller SALT 24 ansatte og har blitt en betydelig kunnskapsaktør, ikke minst i kampen mot marin forsøpling. For en liten kommune som Vågan er det unikt at en privat arbeidsgiver skaper attraktive kompetansearbeidsplasser med tilflytting av høyt utdannede folk fra inn- og utland.

– På mange måter står kampen om disse folkene. Ikke fordi de er bedre enn andre, men de er mest mobile. Hvis du ikke kan tilby jobb til tilflyttere, vil du nærmest automatisk få en befolkningsnedgang. For å opprettholde folketall må du ha med de med høyere utdanning. De kan også være bindeledd til universitetsmiljø og større nettverk utenfor. Det har betydning for om det går bra, eller ikke bra i en distriktskommune, mener Busch.

SALT har vært kunde hos Adwice siden oppstarten for ti år siden. Med store og krevende prosjekter i hele landet er det avgjørende å spare tid på administrative oppgaver. Samtlige ansatte i bedriften bruker derfor PowerOffice GO til reiseregninger og bilag. Bedriften vurderer også å implementere timeregistreringssystemet for å øke effektiviteten ytterligere.

– Adwice har kjent oss siden vi var to gründere og fram til i dag med 24 ansatte. Jeg tror vi er en interessant kunde fordi vi har et vanskelig regnskap, grunnet mange prosjekter og ulike problemstillinger knyttet til moms. De har hjulpet oss med å sette opp et regnskap som gjør at vi får den informasjonen vi trenger. Etter hvert som vi har vokst, har regnskapet utviklet seg –  og gir mye mer informasjon enn i starten. Overgangen til PowerOffice har spart oss masse papir og dobbeltarbeid.

For SALT har implementering av teknologiske regnskapsløsninger forenklet hverdagen på mange områder. Gjennom PowerOffice GO har rutinearbeid blitt automatisert og bedriften holder seg kontinuerlig oppdatert på likviditet, prosjektrapportering og utestående fordringer.

– Bruken av GO er i dag helt innarbeid vår daglige virksomhet, sier Busch.

I Svolvær ligger kontoret til SALT og Adwice et steinkast fra hverandre. Bedriftslederen framhever nærheten til rådgiverne i Adwice som et fortrinn, ikke minst i bedriftens startfase.

– Selv om samlokalisering ikke strengt tatt lenger er nødvendig med dagens digitale kommunikasjon, er det fint å kunne møtes for å løse utfordringer. Vi er også bevisst på å bruke gode lokale leverandører og bruker mye penger i byen. Jeg har samtidig fulgt med på utviklingen til PowerOffice. De reklamerte en gang med at de var verdens vakreste regnskapssystem. Og det appellerte til meg. Når du går inn i et program med kompliserte regnskapssystemer, er det positivt at det ser bra ut og at brukervennligheten er god, sier hun.

 TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet og ligger dermed i kjernen av SALTs virksomhet. Bedriften er dag norgesledende på forskning, formidling og rådgivning knyttet til mikroplast. Virksomheten blir stadig mer profilert gjennom media og publisering i internasjonale tidsskrifter.

Vi hjelper deg gjerne

 

– Vi synes ofte vi kunne vært enda mer synlige. Men i større og større grad mener vi at vi har noe å komme med. Innen marin forsøpling er det ingen norske miljøer som er større på feltet makroplast. Samtidig har det offentlige fokuset på marin forsøpling blitt mye større, og sånn sett er det en takknemlig oppgave å jobbe med noe som er i tidsånden.

Selv om marin forsøpling er SALTs største forretningsområde, er bedriften, som i 2019 omsatte for 22,4 millioner kroner, videre inndelt i marin forvaltning og framtidsrettede kystsamfunn, med fagansvarlige og ansatte er knyttet til hvert felt.

– I SALT jobber vi både som forskere og med å fremskaffe dokumentasjon. Vi jobber med undervisningsopplegg rettet mot unge fiskere, og arrangerer profesjonell strandrydding flere steder i landet. Det som skiller oss ut er kombinasjonen av forskning og forskningsmetoder, samt publisering i internasjonale tidsskrifter og samtidig ta kunnskapen i bruk, avslutter Kjersti Eline T. Busch.

 

TEKST OG FOTO:
Aidem Media

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo