Verdt å vite om ferie og feriepenger

adwice_lonn_2

Alle ansatte har både rett og plikt til ferie.

Ansatte som ikke har opparbeidet seg feriepenger som kompenserer for inntektsbortfall ved ferieavvikling kan motsette seg ferie (nyansatte, permitterte etc). Feriepenger fra tidligere/andre arbeidsgivere skal hensyntas.
 • Fellesferie/felles driftsstans? Da må alle avvikle ferie, uavhengig av om feriepengene dekker opp for inntektsbortfall.
Har dine ansatte vært eller er i permittering må du være oppmerksom på noen særlige forhold: (forslag, kilde Sticos)
 • Ved ferieavvikling skal ferie også oppgis på meldekort dersom permitteringen har vart mindre enn ett år. De som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker kan beholde dagpenger i fire uker uten å være tilgjengelig for arbeid.
 • De som har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker siden pandemien startet vil få beregnet feriepenger av dagpengene, maksimalt kr 25 000. Dette gjelder ikke de som fortsatt er permittert, de vil motta ordinære dagpenger
 • Ved ferieavvikling skal ferie også oppgis på meldekort dersom permitteringen har vart mindre enn ett år. De som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker kan beholde dagpenger i fire uker uten å være tilgjengelig for arbeid.
 • De som har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker siden pandemien startet vil få beregnet feriepenger av dagpengene, maksimalt kr 25 000. Dette gjelder ikke de som fortsatt er permittert, de vil motta ordinære dagpenger.
 • Man kan ikke utbetale lovfestet ferie.
 • Inntil 2 uker lovfestet ferie kan overføres/tas ut på forskudd – dette må avtales. Overført ferie avvikles først.
 • Tidspunkt for ferie skal drøftes – ved uenighet har arbeidsgiver styringsrett.
 • Alle har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferie-perioden fra juni – 30. september. Ferie skal varsles minimum 2 måneder i forkant.
 • Ansatte over 60 år har skal ha en ekstra ferieuke. Feriepenger for denne uken skal det trekkes skatt av. Den ansatte bestemmer selv når ekstrauken avvikles, arbeidsgiver må varsles senest to uker før.
 • Feriepenger skal utbetales når ferie avvikles.
 • Feriepenger er ikke skattefrie, men utbetales uten skattetrekk året etter opptjening.
 • Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie når særlige grunner tilsier dette
 • Ved avslutning av arbeidsforhold skal opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag. Senere oppgjør kan avtales.

  For mer informasjon, se Lovdata

Ønsker du rådgivning, så kan Adwice hjelpe deg!

Klikk på knappen over for å kontakte oss, eller kontakt supportavdelingen vår på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.eller på telefon 96 00 82 00.


Adwice er PowerOffice Premium Partner
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Related Posts

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo