Utbytteskatt forventes å øke fra 1. januar 2022. Her er hva du bør gjøre hvis du planlegger utbytte.

Adwice - utbytteskatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer flere skjerpelser på utbytte- og formuesskatteområdet. Det mest interessante er kanskje at for personlige aksjonærer foreslås skatt på aksjeinntekter økt med 3,52 % i 2022. Fra 31,68 %, til 35,2 % ved at den såkalte oppjusteringsfaktoren øker.

I praksis betyr dette at personlig aksjonærer vil få en skatteøkning (ikke medtatt skjermingsfradrag) på kr 35.200 kr for hver hele million som f.eks. tas i utbytte i 2022 kontra 2021.

Personlige aksjonærer som allerede nå vurderer utbytte fra sine selskaper, bør således vurdere om det bør vedtas og utbetales utbytte allerede før årsskiftet.

Det er gjerne sammensatte vurderinger som skal til ved slike avgjørelser, og vi i Adwice har mange dyktige ansatte som kan bistå med dette. 

Ta kontakt om dette er aktuelt for nettopp deg.

For øvrig kan det nevnes at det blant annet er foreslått økning i:

  • Verdsettelse av aksjer og driftsmidler (herunder næringseiendom), såkalt «arbeidende kapital» fra 55 % til 65 %. Dette ved at verdsettelsesrabatten reduseres med 10 %.
  • Formuesskattesatsen øker fra 0,85 % til 0,95 % – ved at staten sin andel øker.
  • For å motvirke noe av formuesskatteøkningen, økes innslagspunktet for når formuesskatt inntreffer fra 1,5 mill. til 1,65 mill. For ektefeller blir det nye innslagspunktet 3,3 mill.
  • De som har elbil som firmabil, vil også oppleve skatteøkning da fordelen ved bruk av firmabilen nå skal ta utgangspunkt i 100 % av bilens listepris (2021: 60 %) – beregnet fordel blir slik som for øvrige biler.
Bærekraft
Adwice er PowerOffice Premium Partner

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo