Tilbyr akutt, livreddende førstehjelp til næringslivet

DSC4515

Adwice har satt sammen et eget ekspertteam for å hjelpe bedrifter med å overleve corona-krisen. Samtidig oppfordrer vi resten av regnskapsbransjen til å hjelpe dem som trenger det.  

– Vi er på mange måter næringslivets helsearbeidere. I en normalsituasjon handler det om å sikre god helse og gi hjelp til dem som trenger det. Nå handler det om livredning – og da trør vi til med det som trengs uten å vite hvem som tar regningen. Mange av våre kunder trenger akutt bistand. Nå. Det skal vi i Adwice bistå med, sier Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl.

Mange av våre kunder trenger akutt bistand.
NÅ!

Han er tydelig på vegne av eget selskap, og oppfordrer resten av regnskapsbransjen til å gjøre det samme: Stille opp for en av bærebjelkene i det norske samfunnet – skogen av små og mellomstore bedrifter som til vanlig sikrer liv og lys i kontorer, kafeer, restauranter, butikker, hus og leiligheter rundt om i lokalsamfunnene.

– Ved å stille vår nærhet, kunnskap og kompetanse disponibel for dem som trenger det mest, kan regnskapskontor over hele landet bidra til å berge flest mulig bedrifter gjennom krisen. På denne måten tror jeg vi får vist hvilken rolle våre regnskapsførere og rådgivere faktisk spiller i samfunnsmaskineriet.

Alternativet er ikke noe alternativ for Adwice-sjefen:

– Den alternative måten er å kaste kortene – stanse leveransen til kunder som ikke lenger er å anse som sikre betalere. Det er uaktuelt for oss i Adwice. Jeg vil gå så langt som å si at det vil være uaktsomt å ikke hjelpe dem som hjelpes kan. Det handler om å redusere omfanget av en krise vi står midt oppi, sier Hegdahl.

Slik etableres Adwice sitt kriseteam for å bistå kunder som trenger hjelp: 

 • Myndighetenes krisepakker overfor næringslivet er kommet på plass fordi mange bedrifter er i en kritisk situasjon.
 • Krisesituasjonen gjør at det må tenkes annerledes, og gjøres tiltak som i en normalsituasjon ville blitt betegnet som ufornuftig ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper.
 • Ekspertteamet skal korte ned veien fram til hjelp – konkret: Hjelpe våre kunder med å klargjøre hvilke muligheter de har for å dra nytte av virkemidlene i myndighetenes krisepakker.
 • Adwice sitt ekspertteam setter seg løpende inn i krisepakkene og de praktiske løsningene som følger.
 • Bankene jobber på spreng for å etablere løsninger som gjør det mulig for bedrifter å få tilgang til virkemidlene i krisepakkene.
 • Med vår nærhet og inngående kjennskap til den enkelte kunde, kan vi være et effektivt kontaktpunkt og en tilrettelegger opp mot banken.
 • Vi kan forenkle og effektivisere bankens behandling ved å bidra med den informasjonen som banken trenger for å gjøre sin behandling/sine vurderinger.

– Dette har vår beredskapsgruppe i Adwice jobbet fram. Andre regnskapskontor må gjerne kopiere opplegget, tilpasse det eller kommer med innspill til forbedringer. Det viktigste er at vi raskt kommer ut til kundene, som kanskje er i ferd med å gi opp, sier Johan-Thomas Hegdahl.

  Trenger du/din virksomhet bistand, gjør du følgende for å få hjelp av Adwice-teamet:

 • Din kundekontakt eller support tar ansvar for å formidle din situasjon til ekspertteamet.
 • Vi vil sammen med deg gjøre vurderinger om hvilke muligheter myndighetenes krisepakker har/kan ha for din virksomhet.
 • Mange gjennomfører ikke fysiske møter. Vi trenger derfor en skriftlig fullmakt fra den enkelte kunde/virksomhet for å ta dialogen direkte med aktuell bankforbindelse.
 • Adwice sitter på informasjon om både resultat-, soliditetsutvikling og likviditet; informasjon bankene vil etterspørre.
 • Vi vil prioritere dem som er hardest rammet.

– Hjelpen trenges nå, og vi stiller oss disponible, så får vi vurdere fortløpende og i etterkant hvor lenge det er forsvarlig å yte denne førstehjelpen, sier Johan-Thomas Hegdahl.

Adwice har tett kontakt med næringslivet – først og fremst i Lofoten og Vesterålen, men også andre steder i landet.

– For mange bedriftseiere og -ledere er hverdagen tung å bære. Også i Lofoten og Vesterålen har virksomheter måttet stenge. Ansatte er sendt hjem som følge av permitteringer. Så kommer en fase for den næringsdrivende hvor det blir øredøvende stille. De fleste har da, i løpet av noen dager, gått fra å ha det hektisk, til å håndtere en krise, for så å se at virksomheten stopper opp – pengene kommer ikke inn lenger.

Fraværet av noen å snakke med kan for mange være tøft nok i seg selv.

– På toppen av det hele er de sosiale rammene revet i stykker som følge av stengte skoler og barnehager, hjemmekontor og karantener. De som vanligvis er rundt deg i formelle og uformelle situasjoner, er plutselig ikke der. Fraværet av noen å snakke med kan for mange være tøft nok i seg selv, sier Hegdahl og legger til:

– Myndighetene og bankene trenger regnskap, soliditetsstatus og øvrige innrapporteringer av skatter og avgifter. Regnskapsbransjen gjør denne jobben for over 400.000 virksomheter i Norge. Regnskapsbransjen, bankene og myndighetene må jobbe sammen for å sørge for at flest mulig av disse 400.000 bedriftene overlever corona-situasjonen.

Vårt første kontor utenfor Lofoten og Vesterålen
Kundeinformasjon angående koronasituasjonen

Flere aktuelt saker

Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...
Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er lik...
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer flere skjerpelser på utbytte- og formuesskatteområdet. Det mest interessante er kanskje...