Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

bil-adwice

I fjor fikk vi langt enklere og relativt gunstige skattemodeller for arbeidstakere som kan bruke arbeidsgivers yrkesbiler til private formål. 

Har du vurdert om dere har gjort riktige valg i forhold til beskatningsmetode? Har du lurt på hva det innebærer å installere elektronisk kjørebok?

Sjablongmodell eller individuell verdsettelse
La oss se nærmere på de faktiske konsekvensene av å velge sjablongmodellen ved privat bruk av yrkesbil. Vi går ut ifra at varebilen som skal beskattes er nyere enn 3 år og har en listepris på kr. 350 000. Trekker en ifra bunnfradraget på inntil kr. 150 000, står en igjen med kr. 200 000. Av dette beløpet blir en skattlagt for 30 %. Inntektstillegget for denne yrkesbilen etter sjablongmodellen er altså kr. 60 000.

Med individuell verdsettelse som skattemodell er bilens pris uinteressant, da kilometersats kr. 3,40 (2017-sats) er den samme uansett listepris. Forutsetningen for metoden er at bilen har en elektronisk kjørebok som dokumenterer alle turer, slik at arbeidsgiver kan hente ut innrapporteringsgrunnlaget direkte fra kjøreboken.

Kjører arbeidstakeren for eksempel kun 2 000 private kilometer et år, så betyr det et inntektspåslag på kr. 6 800 for arbeidstakeren.

Sammenligner vi metodene for bilen i eksempelet så ser vi at arbeidstaker skal kjøre 17 647 private kilometer, før det lønner seg å benytte sjablongmetoden fremfor individuell verdsettelse.

Behov for veiledning?
Beskatningsreglene og det totale kostnadsbildet gjør at arbeidsgivere med yrkesbiler ikke bare trenger veiledning for valg av beskatningsmodell. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ofte behov for veiledning i om kjøring med yrkesbilen er privat eller ikke.

Et annet viktig punkt er å få på plass gode avtaler om bruk av yrkesbilen, og etablere gode rutiner for innrapportering av privat kjøring med kjøreboken. Mange bør vurdere sterkt å ta i bruk elektronisk kjørebok.

Dersom du har yrkesbiler i din virksomhet og har spørsmål rundt beskatningsmetode eller bruk av elektronisk kjørebok, kan dette være et godt tema å drøfte med oss i Adwice.

Delvis skattlegging av diett fra 2018
Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide års...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://adwice.no/

Flere aktuelt saker

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader...
Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor lever...
Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og...