Nye regler for gaver og naturalytelser fra og med inntektsåret 2021

Lnn_Ton_20210511-113704_1
Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntektsår, dette er en økning fra kr 2.000,- gjeldende fra 01.01.21. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand/naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger.

Ansatte kan nå motta til sammen kr 13.000,- skattefritt fra arbeidsgiver dersom man kombinerer reglene om skattefrie personalrabatter på kr 8.000,- og den generelle regelen om skattefrie gaver på kr 5.000,-. 

Dette er ikke lenger en generell ordning men kan gis til enkeltpersoner og man kan også gi forskjellige gaver til hver enkelt ansatt.
Eksempler på gaver og skattepliktige naturalytelser er:

 • Gavegjenstand
 • Gavekort (som ikke kan innløses i kontanter)
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Abonnement på treningssentre
 • Forsikringer
 • Fri bil
Som tidligere sagt er utgangspunktet at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet er skattepliktig, med mindre særskilt skattefritak er gitt (dette kan være oppmerksomhetsgaver, oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi eller enkelte jubileumsgaver).

Eksempel på kombinasjon av gavefritakene i en sportsbutikk:

 • Slipper fordelsbeskatning på forsikringer 2.500,-
 • Virksomheten gir en gavegjenstand til jul 1.000,-
 • Ansatte tar ut personalrabatter på eks klær eller utstyr 8.000,-
 • Rest gaver uten spesiell anledning brukes til mer klær eller utstyr 1.500,-

Arbeidsgiver må utarbeide gode system og rutiner

Arbeidsgiver er pliktig til å innberette personalrabatter på varer og tjenester, også fra tredjeparter.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver er proaktiv og innhenter nødvendig informasjon for evt. lønnsinnberetning

I virksomheter hvor det er vanlig at de ansatte mottar ytelser fra tredjeparter, forventes det at arbeidsgiver følger opp mer aktivt enn i virksomheter der de ansatte sjelden mottar slike ytelser. Arbeidsgiver bør utarbeide gode systemer og rutiner som sikrer at de ansatte og/eller tredjeparten opplyser om hvilke ytelser som gis. Hvis ansatte i virksomheten sjelden mottar ytelser gjennom tredjeparter, bør det være tilstrekkelig å innta arbeidstakers informasjonsplikt i arbeidsavtale og personalreglement.

Under forutsetning av at gaver i ansettelsesforhold oppfyller kravene om unntak fra skatteplikt, så er gaven enkelt å håndtere for arbeidsgiver. Gaven er:

 • fradragsberettiget for giver (i samme utstrekning som lønnsutbetalinger)
 • ikke skattepliktig for mottaker
 • ikke oppgavepliktig eller trekkpliktig
 • ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

Med andre ord arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift og den ansatte skatt.

Det er viktig med god planlegging av disse skattefrie fordelene. Dette for at fordelene skal kunne rapporteres inn på periodene det gjelder.

Oversikt over mottatte gaver eller rabatter kan registreres i et regneark eller lønns- innberettes med motregnings-lønnsart

Forenkling av regler

Reglene er en forenkling av tidligere regler, men ønsker du rådgivning kan du ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adwice kan hjelpe deg!

Klikk på knappen over for å kontakte oss, eller kontakt supportavdelingen vår på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.eller på telefon 96 00 82 00.


Adwice er PowerOffice Premium Partner
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Related Posts

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo