Ny integrasjon mellom PowerOffice GO og SmartDok

Integrasjoner_poweroffice_smartdok_WE_20201207-130456_1
Bruker du i dag SmartDok til datainnsamling og dokumentasjon og PowerOffice Go som regnskapsprogram? Da kan du begynne å glede deg over en enda enklere hverdag.
 
Integrasjonen gjør det nemlig mulig å overføre timer, maskintimer, vareforbruk og fakturagrunnlag.


Hva blir enklere?

Med integrasjonen vil du raskt og enkelt kunne overføre timer, maskintimer og vareforbruk fra SmartDok til PowerOffice Go. Dette gjør at du kan få en nøyaktig oversikt over løpende kostnader på dine prosjekter. 

Det vil også være mulig å overføre fakturagrunnlaget fra SmartDok til PowerOffice Go for rask og effektiv fakturering.

SmartDok er utviklet for entreprenørbransjen og gir deg full oversikt over prosjektene dine. Resultatet er en forenklet arbeidshverdag og økt lønnsomhet.

Fra SmartDok til PowerOffice Go 

  • Timer
  • Maskintimer
  • Vareforbruk
  • Fakturagrunnlag

Fra PowerOffice til SmartDok

  • Prosjekter
  • Underprosjekter
  • Aktiviteter
Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiseli...
Vårt første kontor utenfor Lofoten og Vesterålen

Flere aktuelt saker

Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...
Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...
Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er lik...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo