Enkle grep for bedre IT sikkerhet

security

Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep og svindelforsøk mot bedrifter. Det er ikke bare store nasjonale eller internasjonale bedrifter som blir utsatt for angrep. Små til mellomstore bedrifter er også attraktive for de kriminelle, og dessve...

Les mer
  329 Hits

Bærekraft

Kom i gang med bærekraftsrapportering

Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er like viktige. Vi bygger et næringsliv for fremtiden ved å utvikle bedriften slik at vi sikrer vekst, lønnsomhet og trivsel på jobb, samtidig som vi tilpasser oss risikoer og passer på at miljøet ikke påv...

Les mer
  577 Hits

Utbytteskatt forventes å øke fra 1. januar 2022. Her er hva du bør gjøre hvis du planlegger utbytte.

Adwice - utbytteskatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer flere skjerpelser på utbytte- og formuesskatteområdet. Det mest interessante er kanskje at for personlige aksjonærer foreslås skatt på aksjeinntekter økt med 3,52 % i 2022. Fra 31,68 %, til 35,2 % ved at den såkalte oppjusteringsfaktoren øker. I praksis betyr dette at personlig aks...

Les mer
  880 Hits

Verdt å vite om ferie og feriepenger

adwice_lonn_2

Alle ansatte har både rett og plikt til ferie. Ansatte som ikke har opparbeidet seg feriepenger som kompenserer for inntektsbortfall ved ferieavvikling kan motsette seg ferie (nyansatte, permitterte etc). Feriepenger fra tidligere/andre arbeidsgivere skal hensyntas.Fellesferie/felles driftsstans? Da må alle avvikle ferie, uavhengig av om feriepenge...

Les mer
  1142 Hits

Nye regler for gaver og naturalytelser fra og med inntektsåret 2021

Lnn_Ton_20210511-113704_1

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntektsår, dette er en økning fra kr 2.000,- gjeldende fra 01.01.21. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand/naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger. Ansat...

Les mer
  1529 Hits

Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaler

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak for denne regelen. En arbeidsavtale skal inneholde: Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver. (partenes identitet).Arbeidssted/ plass.Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidska...

Les mer
  905 Hits

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning-jan2021

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader. 18. januar åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen. Ordningen er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.Søkere må ben...

Les mer
  1983 Hits

Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet o...

Les mer
  1382 Hits

Ny integrasjon mellom PowerOffice GO og SmartDok

Integrasjoner_poweroffice_smartdok_WE_20201207-130456_1

Bruker du i dag SmartDok til datainnsamling og dokumentasjon og PowerOffice Go som regnskapsprogram? Da kan du begynne å glede deg over en enda enklere hverdag. Integrasjonen gjør det nemlig mulig å overføre timer, maskintimer, vareforbruk og fakturagrunnlag. Hva blir enklere? Med integrasjonen vil du raskt og enkelt kunne overføre timer, mask...

Les mer
  1517 Hits

Vårt første kontor utenfor Lofoten og Vesterålen

Adwice-Ellen-og-Martin_20201130-140435_1

Helt siden oppstarten har Regnskap 4.0 i Bærum jobbet med å utnytte de teknologiske ressursene, for å frigi tid til de menneskelige. Da de ønsket å bli en del av «noe større», henvendte de seg til Adwice. Det viste seg å være perfekt match. 1. september ble kontoret i Sandvika det første Adwice-kontoret utenfor Lofoten og Vesterålen. Mart...

Les mer
  3360 Hits

Skatteendringer for 2018

skatteendringer

I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene.

Les mer
  718 Hits

Sissel er vår nye daglige leder i Svolvær

ny-dl-adwice-svolvr

Sissel Pedersen (50) er fra 1. desember ny daglig leder ved Adwice-kontoret i Svolvær. Særlig to ting ved jobben trigget henne.

Les mer
  1687 Hits

Kontroll. Hele tiden. Uansett hvor jeg er.

DSC7910

Da Tommy Wårheim Seim tok jobben som leder for eiendomsselskapet E i Nord, stilte han ett krav: – Jeg vil ha kontroll. Hele tiden. Uansett hvor jeg er. Jeg ønsker meg PowerOffice Go. 

Les mer
  1326 Hits

Kombiner faglig påfyll og årets julebord i Svolvær 12. og 13. desember

Kurs-desember-201_20190702-132942_1

Påmelding 12. desember: Oppdragsansvarlig – hva rollen innebærer - 7t GRFS  Kurset skal hjelpe oppdragsansvarlig til å bli trygg i rollen. Vi setter fokus på hvordan oppdragsansvarlig ivaretar sitt ansvar for kontroll av at kvaliteten i oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hvilket ansvar oppdragsansvarlig har både formelt og r...

Les mer
  1075 Hits

Nyhetsbrev desember 2018

Kjære kunde! I dette kundebrevet gir vi deg tilgang til viktig informasjon knyttet til plikter du som næringsdrivende har i forbindelse med årsskiftet, samt regelendringer som blir gjeldende fra 2019. Men før du fordyper deg i denne faglige informasjonen...  ...vil vi alle i Adwice benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid gjennom ...

Les mer
  960 Hits

Privat bruk av yrkesbil - elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

bil-adwice

I fjor fikk vi langt enklere og relativt gunstige skattemodeller for arbeidstakere som kan bruke arbeidsgivers yrkesbiler til private formål. 

Les mer
  846 Hits

Delvis skattlegging av diett fra 2018

skattelegging-diett-adwice

I 2018 blir 150 kroner av diettgodtgjørelse skattepliktig.  I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra neste år blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Endringen innebærer at arbeidsgiver må splitte diettgodtgjørelsen i en s...

Les mer
  659 Hits

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

plikt-aarsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning.  

Les mer
  662 Hits

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse til enhetsregisteret

elektronisk_adresse

Den nye plikten gjelder både nye og gamle virksomheter. Hovedformålet med denne nye plikten er at offentlige myndigheter skal kunne kommunisere elektronisk med virksomhetene.  For at virksomheter skal kunne motta enkeltvedtak og andre viktige meldinger digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slike meldinger er sendt. Til dette må det...

Les mer
  522 Hits

Hele landet omfattes av digital sykemelding fra 15. januar

large_digital_sykemelding-adwice

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. 

Les mer
  546 Hits

Flere aktuelt saker

Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...
Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er lik...
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer flere skjerpelser på utbytte- og formuesskatteområdet. Det mest interessante er kanskje...