Bærekraft

Kom i gang med bærekraftsrapportering

Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er like viktige.

Vi bygger et næringsliv for fremtiden ved å utvikle bedriften slik at vi sikrer vekst, lønnsomhet og trivsel på jobb, samtidig som vi tilpasser oss risikoer og passer på at miljøet ikke påvirkes negativt.

Kom i gang med bærekraftsrapportering

Bærekraft har i dag blitt en utfordring - og mulighet - som alle bedrifter må ta stilling til og vi i Adwice har som mål å kunne hjelpe våre kunder i prosessen.

I Adwice bruker vi NSRS som grunnmur for bærekraftsrapportering. Bærekraftsrapportering er en viktig metode for å måle bedriftens fotavtrykk, samtidig som den også konkretiserer fokusområder og prioriteringer som ikke synliggjøres i en vanlig årsrapport. I Adwice mener vi at bærekraftsrapportering ikke bare er å lage rapporter, men en måte å utvikle strategier og forbedre resultat.

For å komme i gang med bærekraftsrapportering bør du starte med:

 • En intern diskusjon i bedriftens ledelse på hva bærekraft betyr for dere
 • Finn ut hvem som er bedriftens interne og eksterne interessenter
 • Beskriv bedriftens verdier, prinsipper og etiske retningslinjer
 • Vurder hvilke områder som er vesentlige for din bedrift
 • Finn data på:
  o Material som går inn i virksomheten (kg)
  o Fornybart materiale / Ikke-fornybart
  o Resirkulert / Ikke-resirkulert
  o Avfall som går ut av virksomheten (kg)
  o Energiforbruk (direkte, i kWh) fordelt på fornybar energi / ikke-fornybar
  o CO2 utslipp (kg CO2)
 • Sjekk om bedriften er underlagt EU's taksonomi
 • Beskriv tiltak for å forbedre fordeling mellom kjønn og alder (inkl. lønnsfordeling)
 • Beskriv tiltak for å øke mangfold i bedriften (minoriteter og sårbare grupper)
 • Fortell om bedriftens ansattfordeler (trening, permisjoner, forsikringer, opplæring/kurs, etc)
 • Gjør en vurdering om hvordan klimarisikoer kan påvirke virksomheten i kort og lang horisont (positiv og negativ påvirkning)
Enkle grep for bedre IT sikkerhet
Utbytteskatt forventes å øke fra 1. januar 2022. H...

Flere aktuelt saker

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...
Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo