Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaler

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak for denne regelen.

En arbeidsavtale skal inneholde:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver. (partenes identitet).
 • Arbeidssted/ plass.
 • Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunkt for tiltredelse.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlag for midlertidig ansettelse.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstaker rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrist.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre. 
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffparten er.

Ønsker du rådgivning, så kan Adwice hjelpe deg!

Klikk på knappen over for å kontakte oss, eller kontakt supportavdelingen vår på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.eller på telefon 96 00 82 00.


Adwice er PowerOffice Premium Partner
Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Related Posts

Flere aktuelt saker

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...
Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo