Vårt første kontor utenfor Lofoten og Vesterålen

Adwice-Ellen-og-Martin_20201130-140435_1

Helt siden oppstarten har Regnskap 4.0 i Bærum jobbet med å utnytte de teknologiske ressursene, for å frigi tid til de menneskelige. Da de ønsket å bli en del av «noe større», henvendte de seg til Adwice. Det viste seg å være perfekt match. 1. september ble kontoret i Sandvika det første Adwice-kontoret utenfor Lofoten og Vesterålen.

Martine Aas Dale og Ellen Egenæs har lang fartstid i regnskapsbransjen på Østlandet. Damene har ikke bare en felles interesse for økonomi, regnskap og bedriftsutvikling. Da de jobbet i samme byrå noen år tilbake, viste det seg at de to hadde samme tilnærming til kvalitet, kompetanse og teknologi. Etter etableringen av Regnskap 4.0 i 2018, har de jobbet målrettet med å utnytte nye teknologiske, skybaserte løsninger for å frigi tid både hos seg selv og kundene. 

– For å utnytte teknologien, og ta ut effektene, jobber vi sammen med våre kunder for å endre arbeidsprosesser. Ny teknologi har ingen verdi hvis menneskene «rundt» ikke endrer sine arbeidsmetoder og rutiner. For kundene er det en åpenbar verdi å bruke mindre tid på regnskap, og likevel få mer oversikt og kontroll – og, ikke minst: Mer tid til å drive og utvikle kjernevirksomheten, sier Martine Aas Dale og Ellen Egenæs.

CV-en til damene vitner om et vedvarende fokus på kvalitet. Ellen har fra 2014 – juni 2020 sittet i Regnskap Norge sitt kvalitetskontrollutvalg, og er i tillegg kursholder i bransjeorganisasjonen. Martine er kvalitetskontrollør i Regnskap Norge. 

Seniorrådgiver Erling Vestgård ved Adwice-kontoret på Leknes har tidligere sittet i kvalitetskontrollutvalget sammen med Ellen Egenæs. I tillegg kjente begge Regnskap 4.0-eierne til Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl fra hans perioder som styreleder i Regnskap Norge.

Arnfinn Glad (tv) går inn i styret i Adwice Sandvika. Her sammen med Robin Næss på Vesterålen-kontoret på Sortland. Foto: Aidem Media

– På forhånd visste vi at Adwice står for mye av det samme som oss. De er langt framme på teknologi, og har strengt fokus på kompetanse og kvalitet. Derfor var det naturlig for oss å gå til dem, selv om vi holder til på Østlandet, og de i Nord-Norge, sier Ellen.

Adwice har akkurat rundet fem år siden oppstart med kontorer i Svolvær, Leknes, Ramberg og Sørvågen. I 2016 ble Vesterålen-kontoret på Sortland åpnet. Dette kontoret har vokst fra 0 til 12 millioner kroner i omsetning på fire år, og benytter utelukkende skybaserte løsninger. 

– Vi ser ingen grunn til at vi ikke skal ha samme ambisjon for Sandvika-kontoret, og vil så raskt som mulig starte sonderinger etter både flere kunder og flere dyktige medarbeidere, sier adm. dir. Johan-Thomas Hegdahl i Adwice.

For Martine Aas Dale og Ellen Egenæs i Sandvika har det vært et ønske å redusere sårbarheten.

– For et lite kontor som Regnskap 4.0, har sårbarheten økt etter hvert som porteføljen har vokst. Samtidig vet vi at det er viktig for våre kunder at de kan føler trygghet for at jobben blir gjort, selv om noe uforutsett skulle skje med en av oss. Enten måtte vi utvide og etablere egne back up-løsninger, eller se oss om. Da valgte vi å se etter en aktør som kunne utfylle oss, og vi dem. Vi ser på Adwice som perfekt match, sier de to ferske Adwice-medarbeiderne i Bærum.

Totalt har Adwice 59 ansatte i Lofoten, Vesterålen og Sandvika/Bærum.

– Med kontoret i Sandvika utvider vi Adwice sitt markedsområde. I tillegg får vi tilgang til en solid rådgiverkompetanse gjennom Martine og Ellen. De jobber allerede med en del større kunder, og også med internasjonale kunder. Med en utvidet portefølje får vi utnyttet den samlede kompetansen og kapasiteten i Adwice på en bedre måte, sier Johan-Thomas Hegdahl og legger til.

– Alle våre kunder har én kontaktperson – en ansvarlig oppdragsansvarlig– som leder et kundeteam satt sammen av personer med ulik kompetanse. Disse kan sitte på forskjellige Adwice-kontor. Det er kompetansesammensetningen opp mot kundeoppdraget som er avgjørende. I tillegg har vi rene fagteam. Lønn og teknologi er slike fagområder, som stadig blir mer komplisert/spesialisert. Våre sertifiserte lønnsmedarbeidere vil utføre denne delen av kundeoppdragene i Sandvika. På den måten frigjør vi ressurser der til mer rådgivning og kundeoppfølging, forklarer Adwice-sjefen.

Alle eksisterende kunder i Sandvika vil opprettholde Ellen eller Martine som sin oppdragsansvarlige.

Kontoret i Sandvika omprofileres til Adwice Sandvika, med kontorsted i Sandvika Business Center.

Martine Aas Dale fortsetter som daglig leder for Adwice Sandvika, mens Ellen Egenæs går inn i styret sammen med Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl (styreleder) og lederen for Adwice sitt kontor i Vesterålen, Arnfinn Glad.

Adwice Sandvika: Martine Aas Dale og Ellen Egenæs.Ny integrasjon mellom PowerOffice GO og SmartDok
Tilbyr akutt, livreddende førstehjelp til næringsl...

Flere aktuelt saker

Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...
Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep o...
Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er lik...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo