Aktuelt

Vi fusjonerer!

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større kompetansemiljø innenfor regnskap og lønn, teknologi og innovasjon og ulik spesialrådgivning. Du beholder den rådgiveren du har i dag, og vi skal fortsatt være din lokale samarbeidspartner – med et stor...

Les mer

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplasser og utvidelse av tjenestetilbud.  - Vi har de siste årene kjøpt opp flere regnskapsselskap i landsdelen, og er den største aktøren i vår bransje. Nå skal vi ta steg både i forhold til utvidels...

Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regelverket gjelder Garantikassen for fiskere sin forvaltning av tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter og er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartamentet 01.07.2022. Det er gjort ...

Mange har i det siste blitt oppmerksomme på at flere større bedrifter har blitt rammet av alvorlige dataangrep. Vi ser nå en voldsom økning i angrep og svindelforsøk mot bedrifter. Det er ikke bare store nasjonale eller internasjonale bedrifter som blir utsatt for angrep. Små til mellomstore bedrifter er også attraktive for de kriminelle, og dessve...

Bærekraft handler ikke bare om miljø, klima og en grønnere hverdag. Bærekraft handler om økonomi, sosiale forhold og miljø – der alle disse tre er like viktige. Vi bygger et næringsliv for fremtiden ved å utvikle bedriften slik at vi sikrer vekst, lønnsomhet og trivsel på jobb, samtidig som vi tilpasser oss risikoer og passer på at miljøet ikke påv...

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer flere skjerpelser på utbytte- og formuesskatteområdet. Det mest interessante er kanskje at for personlige aksjonærer foreslås skatt på aksjeinntekter økt med 3,52 % i 2022. Fra 31,68 %, til 35,2 % ved at den såkalte oppjusteringsfaktoren øker. I praksis betyr dette at personlig aks...

På årets PowerForum lanserte PowerOffice sin nye partnersatsing - Premium Partner. De valgte da å fremheve Adwice som en Premium Partner som hadde gjort alt rett for sine kunder. Om du vil ha mer info, kan du se hva Per-Christian Listau Johansen, Leder Teknologi i Adwice, og PowerOffice forteller om det nye partnerkonseptet. Øns...

Alle ansatte har både rett og plikt til ferie. Ansatte som ikke har opparbeidet seg feriepenger som kompenserer for inntektsbortfall ved ferieavvikling kan motsette seg ferie (nyansatte, permitterte etc). Feriepenger fra tidligere/andre arbeidsgivere skal hensyntas.Fellesferie/felles driftsstans? Da må alle avvikle ferie, uavhengig av om feriepenge...

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak for denne regelen. En arbeidsavtale skal inneholde: Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver. (partenes identitet).Arbeidssted/ plass.Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidska...

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntektsår, dette er en økning fra kr 2.000,- gjeldende fra 01.01.21. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand/naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger. Ansat...

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader. 18. januar åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen. Ordningen er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.Søkere må ben...

Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres samtidig med innsending av søknad. Ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden s...

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet o...

Flere aktuelt saker

Fra 1. januar 2024 er Adwice AS en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. For deg som kunde betyr dette at du får tilgang til et enda større ko...
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kjøper Adwice AS. Bak oppkjøpet ligger det ambisjoner om både større markedsandeler, flere kompetansearbeidsplas...
Regelverket er utarbeidet i medhold av § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Regel...

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo