Aktuelt

Adwice er PowerOffice Premium Partner

På årets PowerForum lanserte PowerOffice sin nye partnersatsing - Premium Partner. De valgte da å fremheve Adwice som en Premium Partner som hadde gjort alt rett for sine kunder. Om du vil ha mer info, kan du se hva Per-Christian Listau Johansen, Leder Teknologi i Adwice, og PowerOffice forteller om det nye partnerkonseptet. Øns...

Les mer

Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntektsår, dette er en økning fra kr 2.000,- gjeldende fra 01.01.21. Gaven kan ikke gis som penger, men må være en gjenstand/naturalytelse. Gavekort er greit så lenge det ikke kan løses inn i penger. Ansat...

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak for denne regelen. En arbeidsavtale skal inneholde: Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver. (partenes identitet).Arbeidssted/ plass.Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidska...

Alle ansatte har både rett og plikt til ferie. Ansatte som ikke har opparbeidet seg feriepenger som kompenserer for inntektsbortfall ved ferieavvikling kan motsette seg ferie (nyansatte, permitterte etc). Feriepenger fra tidligere/andre arbeidsgivere skal hensyntas.Fellesferie/felles driftsstans? Da må alle avvikle ferie, uavhengig av om feriepenge...

I vår og sommer kunne bedrifter med stort omsetningsfall som skyldtes koronapandemien, søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader. 18. januar åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen. Ordningen er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.Søkere må ben...

Kompensasjonsordning 2 – for foretak med stort omsetningsfall I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres samtidig med innsending av søknad. Ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden s...

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet o...

Bruker du i dag SmartDok til datainnsamling og dokumentasjon og PowerOffice Go som regnskapsprogram? Da kan du begynne å glede deg over en enda enklere hverdag. Integrasjonen gjør det nemlig mulig å overføre timer, maskintimer, vareforbruk og fakturagrunnlag. Hva blir enklere? Med integrasjonen vil du raskt og enkelt kunne overføre timer, mask...

Helt siden oppstarten har Regnskap 4.0 i Bærum jobbet med å utnytte de teknologiske ressursene, for å frigi tid til de menneskelige. Da de ønsket å bli en del av «noe større», henvendte de seg til Adwice. Det viste seg å være perfekt match. 1. september ble kontoret i Sandvika det første Adwice-kontoret utenfor Lofoten og Vesterålen. Mart...

Adwice har satt sammen et eget ekspertteam for å hjelpe bedrifter med å overleve corona-krisen. Samtidig oppfordrer vi resten av regnskapsbransjen til å hjelpe dem som trenger det.   – Vi er på mange måter næringslivets helsearbeidere. I en normalsituasjon handler det om å sikre god helse og gi hjelp til dem som trenger det. Nå handler det om ...

Adwice har som følge av koronasituasjon lagt til rette for å hindre og begrense ytterligere smitte i hht. myndighetenes oppfordringer. 

Adwice styrker posisjonen i Vesterålen. Økoråd Sortland slås sammen med Adwice Vesterålen. Sammen fortsetter vi som en større og sterkere enhet under Adwice-paraplyen.  

Da Tommy Wårheim Seim tok jobben som leder for eiendomsselskapet E i Nord, stilte han ett krav: – Jeg vil ha kontroll. Hele tiden. Uansett hvor jeg er. Jeg ønsker meg PowerOffice Go. 

Flere aktuelt saker

På årets PowerForum lanserte PowerOffice sin nye partnersatsing - Premium Partner. De valgte da å fremheve Adwice som en Premium Partner som...
Gaver i ansettelsesforhold er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt. Gaver kan imidlertid gis skattefritt med inntil kr 5.000,- per inntek...
Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak for den...