Vi gleder oss til å komme i gang i Bodø: fv: Gisle Malnes leder finans -  Johan-Thomas Hegdahl adm.dir – Hilde Taraldsen leder fag&kvalitet – Ingrid Husevåg seniorrådgiver teknologi – Per Christian Johansen leder teknologi.

Kompetansehuset Adwice forbereder etablering i Bodø

Siden oppstarten i Lofoten i 2015 har Adwice hatt en betydelig vekst, og teller i dag over 60 medarbeidere lokalisert i Lofoten, Vesterålen og Sandvika. De leverer tjenester innen regnskap, teknologi, lønn /HR og finans.

Nå retter ledelsen blikket mot Bodø. «For oss er det viktig å få med oss mennesker med lokal tilhørighet og riktig kompetanse. Derfor henvender vi oss både til personer som driver egen virksomhet innenfor våre tjenesteområder, og enkeltpersoner som kan tenke seg en ny og spennende karrieremulighet, sier adm.dir. i Adwice Johan-Thomas Hegdahl.

Et gjennomprøvd konsept – bygd for vekst

Adwice har i dag over 1200 små og mellomstore bedrifter som kunder og runder snart 70 millioner kroner i omsetning. Kombinasjon av oppkjøp av etablerte regnskapskontor, rekruttering av kompetente mennesker og et fremtidsrettet driftskonsept har dannet grunnlaget for selskapets vekst.

 

Image
Adm dir Adwice Johan-Thomas Hegdahl.
Image

Et eksempel på at dette fungerer er etableringen på Sortland, som hadde sitt første hele driftsår i 2017. Da startet de på «bar bakke», uten verken kunder eller ansatte. Nå teller de 13 ansatte og har en årlig omsetning på over 15 millioner. Med dette som bakteppe har de store ambisjoner for sin satsning i Bodø, hvor markedet er 5 ganger større. Målsetningen er å være operativ i Bodø i løpet av høsten 2022.

Erfaring med kjedebygging

Eiere og partnere i Adwice har lang erfaring fra regnskapsbransjen og har bygd kjede med kompetansebedrifter tidligere. Blant annet var de sentral i oppbygningen av Økonor kjeden som hadde over 60 kontorsteder rundt om i hele landet, deriblant også i Bodø.

Hegdahl, som for øvrig var kjedeleder i Økonor, sier de i denne runden jobber med etableringer i Nord Norge. Gjerne sammen med andre aktører som har sammenfallende verdigrunnlag og strategisk fremtidsbilde.

En fot inne i Østlandsmarkedet

Selv om vi har hovedaktiviteten i nord er kontoret vårt i Sandvika, utenfor Oslo viktig for oss. Det gir oss nærhet til et stort og attraktivt marked. Dette gir også ringvirkninger til nord gjennom at deler av tjenesteleveransen til våre sørnorske kunder skjer fra Nord Norge. Fremtidsrettet teknologi og tilpassede interne arbeidsprosesser gjør dette mulig.

I Adwice har de tatt steget fra et tradisjonelt regnskapskontor til å bli et kompetansehus for næringslivet, og har et overordnede mål om å bidra til at kundene deres lykkes med sine virksomheter.

Da er vi avhengige av å tilknytte oss kompetente mennesker innen ulike fagområder. Vår visjon er å være kundenes HVERDAGSHELTER. En slik status kommer ikke av seg selv, men bygges gjennom kompetanse, utvikling, tillit og trivsel, som for øvrig er selskapets verdier.

Vår erfaring er at trivsel og trygghet skapes når den enkelte medarbeider har oppgaver og ansvarsområder som er tilpasset interesse og ambisjonsnivå.

- Ingen kan vær god på alt... Det er summen og bredden av alle medarbeidernes erfaring og kompetanse som gjør oss slagkraftige. Konsulent, rådgiver eller seniorrådgiver innen økonomi, regnskap, lønn/HR, teknologi eller finans. Karrieremulighetene er mange. Har du lederambisjoner er også det en mulighet i Adwice.

Adwice har gått en lang vei siden oppstarten, men likevel er den mest spennende veien foran oss, sier Hegdahl.

Ønsker du å ta del av vår etablering i Bodø, enten som byrå eller ansatt, ta kontakt med Johan-Thomas Hegdahl

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo