Adwice er bransjeledende på lønnskompetanse

- Blant de første i landet med sertifiserte rådgivere.

Tone, Marita og Laila i Adwice utgjør nå det største teamet med sertifiserte medarbeidere  innen lønn og HR i landsdelen. Det vil kundene merke i form av nye og enda bedre lønnstjenester framover.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, sier det er svært positivt at Adwice satser offensivt på kompetansebygging innen lønn /HR-feltet.

– Jeg tror det skaper veldig mange synergier ved å investere i flere sertifiserte rådgivere. Adwice får et fagmilø internt i bedriften som kan spille på hverandre og samtidig løfte kompetansen til de øvrige ansatte sier Lundberg Larsen

Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Christine Lundberg Larsen, adm.dir Regnskap Norge

Det er veldig bra at Adwice investerer i kompetanseutvikling.
Lundberg Larsen framhever at økende kompleksitet som følge av hurtig teknologisk utvikling har bidratt til at stadig flere virksomheter velger å fokusere på kjernevirksomheten. Dermed blir støttefunksjoner som regnskap og økonomistyring outsourcet.

– Stadig oftere ser vi at dette også gjelder lønnskjøring og personaladministrasjon, hvor regnskapsførere er i posisjon til å både skape merverdi for kunden og samtidig skape ny business. Nettopp fordi regnskapsføreren har høy tillit hos kundene sine. Lønn og HR er et konkret område hvor kundene ønsker å få mer hjelp. Ikke minst i mange næringer nordpå, hvor det er høyt innslag av sesongarbeidere og utenlandsk arbeidskraft.

Sertifiseringen i Lønn og HR er et kvalitetsstempel på denne fagekspertisen.

– Vi har ikke egne høgskoleløp knyttet til lønn i dag. Derfor gir sertifiseringsprogrammet for lønnsrådgiver et stort kvalitetsløft. Det gir en trygghet for at de sertifiserte lønnsrådgiverne har vært gjennom en grundig opplæring. Både i forhold til regelverk og rutiner for å sette opp velfungerende systemer ute hos kundene, men også for å jobbe mer strategisk med HR-området, sier Lundebrg Larsen.

Kjøring og utbetaling av lønn regnes gjerne som en regulert og rutinemessig selvfølgelighet blant tjenestene fra regnskapsbransjen.

Samtidig er lønn et fagområde som har vokst og blitt stadig mer komplisert de senere årene. Myndighetene gjennomfører oftere kontroller og det kan bli dyrt for virksomheter å gjøre feil. Det er grunnen til at Regnskap Norge har opprettet en egen sertifiseringsordning for lønnsfaglig personell, tilsvarende lignende ordninger i land som Sverige.

Adwice bruker store ressurser på å bygge kompetanse og var blant de første i bransjen som satset på det ferske utdanningsløpet i regi av Regnskap Norge. Laila Jusnes Kristiansen, Marita Hansen og Tone Johansen tilhører det første kullet som er ferdig sertifisert innen lønn og HR.

– Adwice har lønn/HR som et av våre prioritere satsingsområde. Da var det viktig for å oss å være tidlig ute med å tilegne oss formalkompetansen som ligger i sertifiseringsordningen. Vi vil bidra til å heve statusen til lønn som eget fagområde, på lik linje med regnskap, sier administrerende direktør i Adwice, Johan-Thomas Hegdahl. Og utdyper:

– Innen regnskap finnes det allerede en autorisasjonsordning. Sertifiseringsordningen til Regnskap Norge er et  kvalitetsstempel for lønn og HR. Det gir oss mulighet til å videreutvikle tjenestene våre og gjøre en enda bedre jobb for kundene.

– Fortsatt tror mange at å kjøre lønn bare handler om å «trykke på en knapp», og du får  tilsendt lønnsslippen din og pengene kommer på konto.. Men det er mange steg og hensyn før man trykker på knappen, både når det gjelder ansettelser, lønnsvilkår, naturalytelser og en rekke andre forhold, sier Laila Jusnes Kristiansen.

Tone Johansen tror sertifiseringen vil gi lønnsfaget et betydelig løft.

– Min utdannelse er revisjon, men jeg har valgt å arbeide med lønnsfaget fordi det er et vidt og spennende fagfelt. Sertifiseringen gjør at du oppnår en akseptert rolle på lik linje med regnskap. Tidligere var det litt på sida. Nå er det løftet opp.

Adwice er det første regnskapskontoret i landsdelen som nå har bygd et team med sertifiserte lønnsmedarbeidere.

– Vi har flere eksempler på at kunder har valgt Adwice nettopp fordi vi har sertifiserte medarbeidere. Det gjør at vi kan påta oss krevende og kompliserte oppdrag i tryggheten om at vi har den nødvendige kompetansen for å løse dem. Kundene kan komme til oss og vite at de får riktig og nødvendig hjelp. Framover vil vi kunne tilby nye tjenester og forbedre hele arbeidsprosessen fram mot utbetaling av lønn, sier kvalitetsleder i Adwice, Hilde Taraldsen.

Adwice er et kompetansehus for næringslivet. Offensiv satsing på teknologi og skybaserte regnskapsløsninger har gitt mange bedrifter en enklere hverdag de siste årene.

Vi hjelper deg gjerne

– I forhold til lønn tilbyr vi kompetanse rundt arbeidsforholdet. Arbeidskontrakten er bare starten på lønnsarbeidet. Fram til lønnslippen kjøres ut er det mange spørsmål som skal besvares, eksempelvis i forhold til jobbreiser, naturalytelser, pensjon og ferie osv. Utenlandske ansatte gir egne utfordringer og gründere i oppstartsfasen har ofte mange spørsmål rundt lønn, forteller fagleder for lønn i Adwice Svolvær, Tone Johansen.

– Ofte ser vi at bedrifter blir mer sårbare i forhold til lønn jo større organisasjonen er. Nettopp fordi det er så mange involverte og mange forhold som skal avveies før lønna kjøres, tilføyer konsulent innen regnskap og lønn, Marita Hansen.

Totalt har Adwice 15 medarbeidere som jobber med lønn. Med et sertifisert team innen lønn og HR kan kunden være trygg på at lønnsprosessen er kvalitetssikret i alle ledd.

– Vår jobb er å gi bedriftene rom til å fokusere på primærvirksomheten og bygge omsetning, mens vi sørger for at deres plikter og krav blir innfridd. Vi skal rett og slett lette arbeidshverdagen for bedriftseiere, sier Tone Johansen.

Sertifiseringsprgrammet til Regnskap Norge består av av nettbaserte og fysiske samlinger med avsluttende eksamen.

– Gjennom dette føler vi at vi blir satset på av ledelsen. Vi har fått mulighet til å sertifisere oss for å levere enda bedre overfor kundene. Samtidig skal vi utvikle nye forretningsområder innen lønn og HR og profesjonalisere rådgivningen enda mer, forteller Laila Jusnes Kristiansen.

Administrerende direktør i Adwice, Johan-Thomas Hegdahl, poengterer at selskapet ønsker å tilby en karrierevei også innenfor lønns- og HR-området.

– Det innebærer at du kan starte hos oss som lønnskonsulent og utvikle deg videre til å bli rådgiver eller  leder for dette fagområdet, sier han. 

Kontakt oss om lønn og HR

Tone, Marita og Laila
 
Laila, Marita og Tone

+47 96 00 82 00 | Epost


Invalid Input
Skriv inn gyldig telefon nummer
Skriv inn gyldig epost adresse
Invalid Input
Invalid Input

Tone, Marita og Laila
 
Laila, Marita og Tone

+47 96 00 82 00 | Epost

Kontakt

Gode spørsmål gir gode svar. Ta kontakt så hjelper vi deg videre.


PowerOffice Premium partner - logo